Aangescherpte beoordelingscriteria

Sinds een aantal jaar denken wij na over welk verschil we willen maken in de samenleving. Onze missie is daarbij de leidraad: voorkomen van uitsluiting van kwetsbare mensen door het helpen van lokale initiatieven waarin mensen naar elkaar omzien. Onze uitdaging is om projecten te financieren die naadloos aansluiten bij deze missie. Vaak is dat gelukkig al zo. Maar niet altijd. Daarom hebben wij met ingang van 2019 onze beoordelingscriteria iets aangescherpt. Hier leest u alles over de belangrijkste veranderingen.

Onze missie is het belangrijkste uitgangspunt bij de beoordeling van de projecten.

Kwetsbaarheid als koers

De belangrijkste aanscherping is dat we kwetsbaarheid als koers nemen. Dat betekent dat we onze focus (nog meer) leggen op projecten voor kwetsbare mensen. Daarbij definiëren we ook scherper wat we precies onder kwetsbaarheid verstaan.

Vrijwillige inzet

De inzet van vrijwilligers bij uw initiatief is een harde eis. Vrijwilligers zijn de schakel met de samenleving. En vrijwilligers leven omzien naar elkaar voor.

De kracht van dichtbij

Wij geloven in de kracht van dichtbij. Daarom steunen we alleen lokale initiatieven, die dicht staan bij de mensen op wie het initiatief zich richt. En die daardoor goed weten wat er speelt.

Zelfregie en verbondenheid

Het belang van het versterken van zelfregie en sociale verbondenheid komen duidelijker terug in de keuzes die we maken.

Wilt u meer weten over de achtergrond van de aangescherpte beoordelingscriteria? Dan leest u hier meer over hoe wij impactvol kiezen.

Richtlijnen

Hier leest u de richtlijnen die we hanteren bij de beoordeling of uw project in aanmerking komt voor financiering.

 

Consequenties

Voor verreweg het grootste deel van de projectaanvragen zal het aangescherpte beoordelingscriteria geen verschil maken. Er zijn echter initiatieven die we voorheen wel financierden, maar vanaf 2019 niet meer. Daarover leest u hier meer.