Aangescherpte beoordelingscriteria

Sinds een aantal jaar denken wij na over welk verschil we willen maken in de samenleving. Onze missie is daarbij de leidraad: voorkomen van uitsluiting van kwetsbare mensen door het helpen van lokale initiatieven waarin mensen naar elkaar omzien. Onze uitdaging is om projecten te financieren die naadloos aansluiten bij deze missie. Vaak is dat gelukkig al zo. Maar niet altijd. Daarom scherpen wij met ingang van 2019 onze beoordelingscriteria iets aan. Hier leest u alles over de belangrijkste veranderingen.

Onze missie wordt het belangrijkste uitgangspunt bij de beoordeling van de projecten.

Kwetsbaarheid als koers

De belangrijkste aanscherping is dat we kwetsbaarheid als koers nemen. Dat betekent dat we onze focus (nog meer) leggen op projecten voor kwetsbare mensen. Daarbij definiëren we ook scherper wat we precies onder kwetsbaarheid verstaan.

Vrijwillige inzet

De inzet van vrijwilligers bij uw initiatief wordt een harde eis. Vrijwilligers zijn de schakel met de samenleving. En vrijwilligers leven omzien naar elkaar voor.

De kracht van dichtbij

Wij geloven in de kracht van dichtbij. Daarom steunen we alleen lokale initiatieven, die dicht staan bij de mensen op wie het initiatief zich richt. En die daardoor goed weten wat er speelt.

Zelfregie en verbondenheid

Het belang van het versterken van zelfregie en sociale verbondenheid komen duidelijker terug in de keuzes die we maken.

Wilt u meer weten over de achtergrond van de aangescherpte beoordelingscriteria? Dan leest u hier meer over hoe wij impactvol kiezen.

Nieuwe richtlijnen vanaf 2019

Hier leest u alles over de richtlijnen die we gaan hanteren bij de beoordeling of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Projecten die nog voor 2019 worden ingediend, zullen op basis van ons huidige bestedingsbeleid beoordeeld worden. Ook de meerjarenprojecten die we voor 2019 zijn aangegaan, zullen we continueren volgens de oude richtlijnen.

Consequenties

Voor verreweg het grootste deel van de projectaanvragen zal het aangescherpte beoordelingscriteria geen verschil maken. Er zijn echter initiatieven die we voorheen wel financierden, maar vanaf 2019 niet meer. Daarover leest u hier meer.