Quickscan

Een samenleving waarin er plek is voor iedereen. Waar niemand buiten de boot valt of over het hoofd wordt gezien. En waar mensen omzien naar elkaar. Dat is de droom van Kansfonds. Daarom helpt Kansfonds mensen die omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Wij weten dat hulp die dichtbij is en persoonlijk, het meeste effect heeft. Daarom steunen we plaatselijke initiatieven, in de buurt of in de wijk. Vooral als deze naadloos inhaken op de problemen en behoeften die kwetsbare mensen zelf ervaren. Al onze projecten spreken de kracht aan die mensen in zich hebben. Dat maakt hun zelfredzaamheid groter.

Vanuit deze visie bekijken wij al onze projectaanvragen. Deze vragenlijst is ontwikkeld om u een indicatie te geven of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage. U kunt per vraag één antwoord aanvinken. Een positieve uitslag vormt geen garantie voor een daadwerkelijke toekenning, maar geeft wel aan dat uw aanvraag een kans kan maken voor een bijdrage. Als u twijfelt of uw aanvraag een kans maakt, neem dan gerust contact met ons op.

1.Welke rechtsvorm heeft uw organisatie?

Uw project komt niet in aanmerking voor een bijdrage. Slechts bij hoge uitzondering neemt Kansfonds projectaanvragen in behandeling van organisaties die geen stichting, vereniging of kerkelijke instelling zijn. Belangrijk criterium daarbij is dat de organisatie geen winstoogmerk heeft.

Voldoet uw project aan bovenstaande criterium?

Uw project komt niet in aanmerking voor een bijdrage.

Klik hier om terug te keren naar de aanvraagpagina.

2. Waar vindt het project plaats?

Kansfonds is voornamelijk actief in Nederland. Op kleine schaal steunen we projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit doen we in samenwerking met andere fondsen onder de noemer Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanvragen voor projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunt u doen via de website van de Samenwerkende Fondsen.

Klik hier om terug te keren naar de aanvraagpagina.

Kansfonds is voornamelijk actief in Nederland. Op kleine schaal steunen we projecten in Suriname. Meer informatie vindt u op onze website

Klik hier om terug te keren naar de aanvraagpagina.

Projecten in andere landen komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Klik hier om terug te keren naar de aanvraagpagina.

3. Valt uw project onder één van de onderstaande categorieën?

Kansfonds ondersteunt activiteiten die rechtstreeks ten goede komen aan kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen. Daarom komt deze activiteit niet in aanmerking voor een bijdrage.

Klik hier om terug te keren naar de aanvraagpagina.

4. Ontvangt uw organisatie van de (lokale) overheid, zorgverzekeraars of vanuit de WlZ/Wmo (structurele) vergoedingen/subsidies?

Slechts bij hoge uitzondering neemt Kansfonds projectaanvragen in behandeling van organisaties die regulier via de overheid of de AWBZ-regeling gefinancierd worden. Belangrijk criterium is o.a. dat het om een zeer innovatief project gaat dat draagvlak heeft in de lokale gemeenschap en dat het project buiten de reguliere financiering past.

Voldoet uw project aan bovenstaande aanvullende eis?

Uw project komt niet in aanmerking voor een bijdrage.

Klik hier om terug te keren naar de aanvraagpagina.

Kansfonds helpt mensen die omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. De projecten die we steunen zijn bedoeld voor kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen. Om welke reden ook. Ze hebben geen contacten met anderen in de buurt. Ze leven in armoede. Ze hebben geen veilig thuis meer of zijn slachtoffer van geweld. Ze worden ernstig beperkt door een handicap. Of worstelen met veel problemen tegelijkertijd.

5. Is uw project gericht op kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen?

Kansfonds steunt projecten die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. Als uw project niet gericht is op deze groep, komt u niet aanmerking voor een bijdrage.

Klik hier om terug te keren naar de aanvraagpagina.

6. Wat is het doel van uw project?

Kansfonds steunt projecten die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken, zodat hun zelfredzaamheid wordt vergroot. Als uw project daar niet aan bijdraagt, komt u niet aanmerking voor een bijdrage.

Klik hier om terug te keren naar de aanvraagpagina.

7. Waarvoor vraagt u een financiële bijdrage?

Kansfonds neemt geen aanvragen in behandeling voor reguliere exploitatiekosten. Uw project komt niet in aanmerking voor een bijdrage.


Klik hier om terug te keren naar de aanvraagpagina.

8. Wanneer gaat uw project van start?

Afhankelijk van de hoogte van het aangevraagde bedrag varieert de beoordelingstijd van aanvragen van een paar weken tot ruim vier maanden. Het is daarom mogelijk dat uw aanvraag om praktische redenen wordt afgewezen vanwege de benodigde doorlooptijd. Kansfonds financiert geen projecten die al gestart zijn.

Kunt u eventueel de startdatum van het project aanpassen aan de tijd die Kansfonds nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen?

Kansfonds financiert geen projecten die al gestart zijn. Uw project komt niet in aanmerking voor een bijdrage.

Klik hier om terug te keren naar de aanvraagpagina.

Uw project komt niet in aanmerking voor een bijdrage.

Klik hier om terug te keren naar de aanvraagpagina.

Op grond van uw antwoorden in deze quickscan, schatten wij in dat er een kans is dat uw project voor financiering in aanmerking komt. Wij nodigen u graag uit een aanvraag in te dienen.

Dien uw aanvraag in