Aanvraag indienen voor Fonds Franciscus

Fonds Franciscus biedt een vangnet voor de allerkwetsbaarsten in de samenleving. Mensen die in een situatie verkeren waarin hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van inloophuizen. Inloophuizen is hierbij een verzamelnaam voor initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken, straatpastoraat en drugspastoraat.

Inloophuizen zijn onmisbaar

Inloophuizen zijn een onmisbare voorziening in het omzien naar de allerkwestbaarsten. Wij zien dat inloophuizen uniek zijn in hun werkwijze. Ze bieden een plek waar mensen gezien en gehoord worden en ruimte kan ontstaan voor hoop en perspectief. Inloophuizen zijn voor de allerkwetsbaarsten in de samenleving van zeer grote waarde; een van de weinige plekken waar ze nog contact van mens tot mens hebben.

Veel inloophuizen hebben moeite om hun financiële exploitatie rond te krijgen of noodzakelijke nieuwe activiteiten op te starten. Inherent aan het werk van inloophuizen is dat ze van nature meer gericht zijn op de uitvoering van activiteiten voor bezoekers,  dan op lange termijn organisatievragen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit.

Kansfonds wil graag een bijdrage leveren aan de continuïteit van de inloophuizen. Dit doen we door samen met de inloophuizen een programma te ontwikkelen dat tastbare oplossingen biedt voor het structurele voortbestaan van de sector.

Het programma van Fonds Franciscus

Het programma voor inloophuizen heeft een looptijd van vijf jaar. In juni 2018 hebben we een oproep gedaan aan inloophuizen om een aanvraag in te dienen voor de inventarisatieperiode, die duurt tot eind 2019. Daarin halen we allereerst wat druk van de ketel  door het bieden van exploitatie vergoeding (maximaal 50% van de exploitatiebegroting tot een maximum van € 50.000,-) tot eind 2019. Dat geeft de rust om het komende jaar te inventariseren waar de uitdagingen en kansen liggen voor de sector.

Op basis daarvan ligt er eind 2019 een programma waarin we de volgende drie jaar gezamenlijk gaan werken aan organisatieontwikkeling. Dat doen we door het aanbieden van tastbare oplossingen voor de geïnventariseerde uitdagingen. We maken hierbij gebruik van peer-to-peer learning en externe deskundigheid. Voor deelname aan dit driejarige programma wordt eind 2019 een nieuwe oproep gedaan.

Wie doen er mee aan het programma?

Fonds Franciscus steunt in de inventarisatiefase 58 inloophuizen met EUR 1,8 miljoen. Dit zijn allemaal inloophuizen die werken vanuit het gedachtegoed van presentie, waarbij het vergroten van menselijke waardigheid voorop staan. Hun werk laat zich typeren door langdurig trouwe aanwezigheid, aansluiten bij tempo en behoefte van de doelgroep en het creëren van vertrouwen en wederkerigheid.

De deelnemende inloophuizen hebben onvoldoende middelen om activiteiten te starten, door te laten gaan of uit te breiden. 70% van de deelnemende inloophuizen hebben onvoldoende middelen om de voortgang van hun organisatie te garanderen.

Een aanvraag indienen voor Fonds Franciscus

U kunt eind 2019 een aanvraag indienen voor de tweede fase voor Fonds Franciscus.

Meer informatie

Voor vragen over Fonds Franciscus kunt u contact opnemen met Bram Truijen (b.truijen@kansfonds.nl): 035-6249651.