Projectaanvraag doen

Bij Kansfonds geloven we in een samenleving waarin er plek is voor iedereen. Wil jij omzien naar kwetsbare mensen in de samenleving die buitengesloten raken? Dien dan een projectaanvraag in bij Kansfonds. Lees hier hoe wij jouw initiatief op weg helpen.

Stap 1: Neem de richtlijnen door

Je project komt in aanmerking voor een bijdrage als jouw aanvraag voldoet aan alle richtlijnen die we als fonds hanteren. Lees ze goed door, zo weet je ook welke projecten wij niet steunen. Sommige projectaanvragen hebben een iets andere procedure, bekijk ze verderop bij ‘Aangepaste aanvraagprocedures’.

Lees alle richtlijnen

Stap 2: Doe een vooraanvraag

Na het doornemen van de richtlijnen doe je een vooraanvraag. Daarin leg je jouw idee kort en bondig aan ons voor. Wij beoordelen de aanvraag binnen enkele werkdagen. Als we jouw vooraanvraag afwijzen, is het helaas niet mogelijk om hier bezwaar tegen in te dienen.

Dien vooraanvraag in

Stap 3: Dien een volledige aanvraag in

Past jouw projectidee bij Kansfonds? Dan nodigen we je uit om een volledige aanvraag in te dienen, onder andere voorzien van een projectbegroting en gewaarmerkte kopie van de statuten van je organisatie. Daarvoor krijg je een eigen account in ‘Mijn Kansfonds’, waarin je ook de voortgang van je aanvraag kunt volgen.

Naar Mijn Kansfonds

Stap 4: Toekenning en samenwerking

Elke aanvraag toetsen we zorgvuldig aan de richtlijnen. Circa drie maanden na het indienen van de aanvraag ontvang je ons besluit of wij het project steunen. Wij sturen dan een toekenningsbrief waarin ook de samenwerkingsafspraken staan, bijvoorbeeld over de financiële verantwoording en communicatie van het project. Op deze pagina vind je handige hulpmiddelen voor communicatie, zoals onze logo’s en voorbeeldteksten.

Bekijk communicatiemiddelen

Heb je hulp of advies nodig?

Wil je overleggen over jouw aanvraag? Of misschien heb je behoefte aan toelichting op het besluit over jouw aanvraag? Bel ons gerust op: (035) 624 96 51. Zorg ervoor dat je het projectnummer bij de hand hebt. Wij helpen je graag! Bekijk ook de antwoorden op veel gestelde vragen onderaan deze pagina.

Aangepaste aanvraagprocedures

Sommige projectaanvragen hebben een iets andere aanvraagprocedure. Dat geldt voor projectaanvragen die betrekking hebben op:

Fondsen op Naam met Provincie Fryslân en Provincie Limburg

Kansfonds werkt in de periode 2020-2023 nauw samen met Provincie Fryslân aan het ‘Fûns Lok op ien’ en met Provincie Limburg aan het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’. Beide Fondsen op Naam zijn ondergebracht bij Kansfonds en gericht op het verbeteren van de situatie van kwetsbare mensen in deze provincies.

Veel gestelde vragen

Kan ik tegelijkertijd meerdere projectaanvragen indienen?

Kansfonds behandelt bij voorkeur één project per organisatie. Daar kan een uitzondering op gemaakt worden, als jouw organisatie ervaring heeft met het uitvoeren van projecten, de organisatie voldoende toegerust is om meerdere projecten tegelijkertijd te kunnen uitvoeren en de projecten inhoudelijk sterk verschillen. We raden je aan van tevoren eerst contact met ons op te nemen als je meerdere aanvragen wilt indienen.

Het project is al van start. Kan ik toch een aanvraag indienen?

In principe is dit niet mogelijk, maar in sommige gevallen maken wij een uitzondering. Neem daarvoor contact met ons op: (035) 624 96 51.

Welke stukken moet ik meesturen met mijn aanvraag?

Deze documenten hebben wij nodig als bijlage bij je aanvraag:

  • Gewaarmerkte statuten
  • Een getekend uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar)
  • De volledige jaarrekeningen van de afgelopen twee boekjaren
  • De lopende exploitatiebegroting
  • Een projectbeschrijving, inclusief gespecificeerde begroting en dekkingsplan
Waarom duurt een toekenning circa drie maanden?

Elke aanvraag wordt zorgvuldig gewogen. Hoe hoger het aangevraagde bedrag, hoe meer ogen er meekijken naar jouw aanvraag. Daarom neemt de beoordeling van grotere projecten wat meer tijd in beslag. Voor toekenningen hoger dan € 50.000 leggen we de aanvraag voor aan de leden van onze adviescommissie. Toekenningen vanaf € 100.000 leggen we voor aan ons bestuur.

Ik ben het niet eens met de beslissing, wat kan ik doen?

Als we jouw vooraanvraag afwijzen, is het helaas niet mogelijk om hiertegen bezwaar in te dienen.

Ben je het niet eens met de beslissing over de toekenning van jouw volledige aanvraag? Dan heb je de mogelijkheid om binnen zes weken een verzoek tot heroverweging in te dienen. Er moet in jouw verzoek dan wel nieuwe en aanvullende informatie staan.

Dien het verzoek tot heroverweging schriftelijk in of per e-mail (info@kansfonds.nl), onder vermelding van ‘Heroverweging’. Vermeld ook het projectnummer en motiveer duidelijk waarom je het niet eens bent met de beslissing. Het Hoofd projectadvies wijst een andere projectadviseur aan dan degene die jouw aanvraag de vorige keer heeft behandeld. Deze gaat na of je nieuwe feiten hebt aangedragen. Is dat het geval? Dan nemen we de oorspronkelijke projectaanvraag opnieuw in behandeling en informeren we je over het besluit.

Waarom is mijn aanvraag afgekeurd, terwijl een vergelijkbaar project in 2018 werd goedgekeurd?

Sinds 2019 hebben we onze beoordelingscriteria iets aangescherpt, zodat we alleen projecten financieren die naadloos aansluiten bij onze missie. Vaak is dat gelukkig al zo. Maar niet altijd. Initiatieven die we voorheen wel financierden, maar vanaf 2019 niet meer, zijn bijvoorbeeld: projecten die alleen met betaalde krachten werken, projecten voor de ontwikkeling van kleinschalige woonvormen of inrichting van de openbare ruimte. Kijk bij de richtlijnen welke projecten wij niet (meer) steunen.

Hoe snel maakt Kansfonds het geld over?

Wij maken het bedrag over als aan alle voorwaarden is voldaan die gesteld zijn in de toekenningsbrief. Belangrijk is dat je de toekenningsbrief binnen zes weken ondertekent en terugstuurt. Lees de voorwaarden in die brief dus goed door.

Hoe lang kan ik aanspraak maken op geld?

Het toegezegde bedrag is voor jouw organisatie beschikbaar tot een jaar na de datum van de toekenningsbrief. Voorzie je dat je deze termijn niet gaat halen? Laat ons dat dan uiterlijk twee maanden voor afloop van de termijn schriftelijk weten – met de reden of motivatie.

Moet ik bij een meerjarenaanvraag elk jaar opnieuw een aanvraag indienen?

Ja, elk jaar dien je via de vooraanvraag een nieuw verzoek in. Als je een aanvraag voor meer jaren indient, kijken we elk jaar opnieuw of er noodzaak is om het project te blijven steunen. In de toekenningsbrief lees je hoe dat werkt. Het vervolgverzoek dient minimaal drie maanden voor het nieuwe projectjaar ingediend te worden, samen met een tussentijdse inhoudelijke en financiële evaluatie.

Welke fondsen kan ik nog meer benaderen?

Een handig overzicht van alle fondsen in ons land vind je in het Fondsenboek of op de Kennisbank Filantropie.