Coronacrisis

Kansfonds biedt extra hulp voor kwetsbare groepen tijdens en na de coronacrisis. Op deze pagina kunnen projectpartners alle relevante informatie vinden.

Vooruit kijken: nieuwe werkelijkheid, nieuw perspectief

Projectpartners tonen zich veerkrachtig en vanuit de nieuwe werkelijkheid, met en na corona, wordt er hard gewerkt aan oplossingen voor de meest kwetsbare doelgroepen. Dit vraagt vaak om extra en andere inspanningen. Kansfonds steunt initiatieven voor dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen die leven in armoede, waarbij de structurele uitdagingen van de coronacrisis worden aangepakt. Uit eigen onderzoek komen de volgende uitdagingen als meest prangend naar voren voor onze projectpartners:

  • Vrijwillige inzet: er is onvoldoende capaciteit om de nieuwe vrijwilligers van afgelopen jaar op te leiden en te begeleiden.
  • Contact met de doelgroep: projectpartners herkennen een toenemend gevoel van eenzaamheid bij de deelnemers en hebben moeite om duurzaam contact met hen te onderhouden.
  • Minder inkomsten en/of meer kosten: projectpartners zien inkomsten vanuit bijvoorbeeld kerken, bedrijven of wervingsevenementen teruglopen. Tegelijkertijd worden er meer kosten gemaakt om activiteiten aan te passen aan de coronasituatie.

Via social media en een mailing aan projectpartners deden we een oproep om samen vooruit te kijken en deze uitdagingen aan te pakken. Aanvragen konden worden ingediend tot 15 mei. Inmiddels hebben we een mooi aantal aanvragen ontvangen, waar we enthousiast mee aan de slag gaan. Heb je een aanvraag ingediend? We streven ernaar je voor 30 juni te berichten of je aanvraag is gehonoreerd.

Als blijkt dat er meer passende aanvragen zijn dan beschikbaar budget, dan zal er een selectie plaatsvinden. Urgentie en de kwaliteit van de onderbouwing van het plan zullen in deze selectie doorslaggevend zijn.  

Noodhulp: eerste levensbehoeften

De afgelopen tijd hebben we vele initiatieven gesteund die insprongen op de acute nood. Hier zijn veel mensen mee geholpen. Omdat de nood nog steeds heel hoog is, hebben wij voor dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen die in grote armoede leven onze noodhulp verlengd tot 30 september 2021. Wij dragen onder andere bij aan leefgeld, menswaardige opvang en voedselvoorziening voor deze kwetsbare groepen. Daarna kijken we opnieuw of extra noodhulp noodzakelijk blijft.

We financieren geen individuele aanvragen, maar richten ons op hulp door maatschappelijke organisaties. Wij behandelen aanvragen via een snelle procedure en streven ernaar om binnen een paar dagen te beslissen over de aanvragen voor urgente noden.

Lopende aanvragen

Heb je een toekenning van Kansfonds gekregen en verloopt je project nu vanwege de coronacrisis niet geheel volgens plan? Daar hebben wij natuurlijk begrip voor. Als er substantiële aanpassingen in het plan nodig zijn, of je project kan niet doorgaan, dan horen wij dat graag.

Gebouw M - kantoor Kansfonds

Contact

Veel medewerkers van Kansfonds werken vanuit huis.
Je kunt voor alle vragen en opmerkingen contact opnemen met het algemene nummer van Kansfonds: 035 – 6249651. Wij verbinden je dan zo snel mogelijk door naar een adviseur of zorgen ervoor dat je door één van hen wordt teruggebeld.