Coronacrisis

Kansfonds biedt extra hulp voor kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis. Op deze pagina kunnen projectpartners alle relevante informatie vinden.

Noodhulp: eerste levensbehoeften

De afgelopen tijd hebben we vele initiatieven gesteund die insprongen op de acute nood. Hier zijn veel mensen mee geholpen. Omdat de nood nog steeds heel groot is, hebben wij voor dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen die in grote armoede leven onze noodhulp verlengd tot en met juni 2021. Wij dragen onder andere bij aan leefgeld, menswaardige opvang en voedselvoorziening voor deze kwetsbare groepen. Daarna kijken we opnieuw of extra noodhulp noodzakelijk blijft.

We financieren geen individuele aanvragen, maar richten ons op hulp door maatschappelijke organisaties. Wij behandelen aanvragen via een snelle procedure en streven ernaar om binnen een paar dagen te beslissen over de aanvragen voor urgente noden.

Aangepaste projecten en activiteiten in de coronacrisis

We zien dat veel organisaties zich inzetten om kwetsbare mensen door de coronacrisis heen te loodsen. Organisaties breiden hun activiteiten uit, zetten een nieuw project op, of vormen hun activiteiten om zodat ze passen binnen de huidige samenleving waarin we meer afstand moeten houden. Kansfonds draagt ook aan deze projecten bij. Hiervoor kan je een reguliere aanvraag indienen die we volgens onze normale richtlijnen beoordelen.

Lopende aanvragen

Heb je een toekenning van Kansfonds gekregen en verloopt je project nu vanwege de coronacrisis niet geheel volgens plan? Daar hebben wij natuurlijk begrip voor. Als er substantiële aanpassingen in het plan nodig zijn, of je project kan niet doorgaan, dan horen wij dat graag.

Contact

Veel medewerkers van Kansfonds werken vanuit huis. Je kunt voor alle vragen en opmerkingen contact opnemen met het algemene nummer van Kansfonds: 035 – 624 96 51. Wij verbinden je dan zo snel mogelijk door naar een adviseur of je wordt teruggebeld.

Andere fondsen

Kansfonds stemt zoveel mogelijk af met andere fondsen. Wellicht zijn onderstaande initiatieven ook interessant voor jou: