Communicatie

Om aandacht te genereren voor uw project en het werk van Kansfonds hebben we elkaar nodig. Samen zichtbaar. Op deze pagina leest u hoe u hier vorm aan kan geven.

Wij brengen uw project waar mogelijk onder de aandacht in onze communicatiemiddelen. En we vragen van u dat u zich inspant om het werk van Kansfonds bekendheid te geven. In het document Samen Zichtbaar, te downloaden vanaf deze pagina, leest u hoe u een aantal richtlijnen en tips. Ook vindt u op deze pagina onze logo’s in verschillende kleurstellingen en formaten, standaardteksten over Kansfonds, (pers)foto’s en een voorbeeld persbericht over onze samenwerking, dat u kunt versturen. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

Logo Kansfonds kleur (PNG)

Dit logo is geschikt voor online gebruik (website, social media) en gebruik in Office documenten.

Download

Logo Kansfonds zwart-wit (PNG)

De zwart-wit variant van het logo mag alleen gebruikt worden in zwart-wit publicaties. Voor gebruik in bijvoorbeeld Office documenten kunt u dit PNG bestand gebruiken

Download

Logo Kansfonds kleur (EPS)

Dit logo is geschikt voor alle soorten drukwerk, grote vlaggen en borden. Vraagt een drukker of vormgever om een zogenaamd ‘vectorbestand’? Dan kunt u deze versie van het logo sturen. Het logo is alleen te openen met grafische software, maar u kunt het wel gewoon op uw computer opslaan.

Download

Logo Kansfonds zwart-wit (EPS)

De zwart-wit variant van het logo mag alleen gebruikt worden in zwart-wit publicaties. Voor gebruik in drukwerk kunt u dit EPS bestand gebruiken. Het logo is alleen te openen met grafische software, maar u kunt het wel gewoon op uw computer opslaan.

Download

Samen Zichtbaar (PDF)

Om aandacht te genereren voor uw project en het werk van Kansfonds hebben we elkaar nodig. In dit document leest u wat u kunt doen.

Download

Sjabloon Persbericht (Word doc)

Het werk van Kansfonds heeft veel baat bij vermeldingen in (lokale en regionale) kranten, op radio & televisie en op internet. Daarom vragen we u een persbericht te versturen over onze samenwerking.

Download

Fonds Franciscus (PNG)

Dit logo is geschikt voor online gebruik (website, social media) en gebruik in Office documenten.

Download

Logo Fonds Franciscus (EPS)

Dit logo is geschikt voor alle soorten drukwerk, grote vlaggen en borden. Vraagt een drukker of vormgever om een zogenaamd ‘vectorbestand’? Dan kunt u deze versie van het logo sturen. Het logo is alleen te openen met grafische software, maar u kunt het wel gewoon op uw computer opslaan.

Download

Schrijft u iets over Kansfonds?

Gebruikt u dan bij voorkeur deze tekst, liefst in combinatie met ons logo en een verwijzing naar onze website www.kansfonds.nl

Lange tekst

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Midden tekst

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 500 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

Korte tekst

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.