Communicatie

Om aandacht te genereren voor uw project en het werk van Kansfonds hebben we elkaar nodig. Samen zichtbaar. Op deze pagina leest u hoe u hier vorm aan kan geven.

Wij brengen uw project waar mogelijk onder de aandacht in onze communicatiemiddelen. En we vragen van u dat u zich inspant om het werk van Kansfonds bekendheid te geven. In het document Samen Zichtbaar, te downloaden vanaf deze pagina, leest u een aantal richtlijnen en tips. Ook vindt u op deze pagina onze logo’s in verschillende kleurstellingen en formaten, standaardteksten over Kansfonds, (pers)foto’s en een voorbeeld persbericht over onze samenwerking, dat u kunt versturen. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

Logo Kansfonds kleur (PNG)

Dit logo is geschikt voor online gebruik (website, social media) en gebruik in Office documenten.

Download

Logo Kansfonds zwart-wit (PNG)

De zwart-wit variant van het logo mag alleen gebruikt worden in zwart-wit publicaties. Voor gebruik in bijvoorbeeld Office documenten kunt u dit PNG bestand gebruiken

Download

Logo Kansfonds kleur (EPS)

Dit logo is geschikt voor alle soorten drukwerk, grote vlaggen en borden. Vraagt een drukker of vormgever om een zogenaamd ‘vectorbestand’? Dan kunt u deze versie van het logo sturen. Het logo is alleen te openen met grafische software, maar u kunt het wel gewoon op uw computer opslaan.

Download

Logo Kansfonds zwart-wit (EPS)

De zwart-wit variant van het logo mag alleen gebruikt worden in zwart-wit publicaties. Voor gebruik in drukwerk kunt u dit EPS bestand gebruiken. Het logo is alleen te openen met grafische software, maar u kunt het wel gewoon op uw computer opslaan.

Download

Samen Zichtbaar (PDF)

Om aandacht te genereren voor uw project en het werk van Kansfonds hebben we elkaar nodig. In dit document leest u wat u kunt doen.

Download

Sjabloon Persbericht (Word doc)

Het werk van Kansfonds heeft veel baat bij vermeldingen in (lokale en regionale) kranten, op radio & televisie en op internet. Daarom vragen we u een persbericht te versturen over onze samenwerking.

Download

Fonds Franciscus (PNG)

Dit logo is geschikt voor online gebruik (website, social media) en gebruik in Office documenten.

Download

Logo Fonds Franciscus (EPS)

Dit logo is geschikt voor alle soorten drukwerk, grote vlaggen en borden. Vraagt een drukker of vormgever om een zogenaamd ‘vectorbestand’? Dan kunt u deze versie van het logo sturen. Het logo is alleen te openen met grafische software, maar u kunt het wel gewoon op uw computer opslaan.

Download

Schrijft u iets over Kansfonds?

Gebruikt u dan bij voorkeur deze tekst, liefst in combinatie met ons logo en een verwijzing naar onze website www.kansfonds.nl

Kort

Iedereen heeft een verhaal. Ook de meest kwetsbare mensen, waarbij het soms makkelijker is om weg te kijken. Kansfonds helpt waar niemand anders dat doet of durft. Zij geloven namelijk dat ieder mens telt. Ze steunen lokale initiatieven die de situatie van deze mensen doorbreken of die hen een liefdevol vangnet bieden zonder verwachtingen. Dichtbij en persoonlijk. En ze zetten in op systeemverbetering, zodat minder mensen in een kwetsbare situatie terechtkomen. Dat doen ze niet alleen, maar samen met alle projectpartners, donateurs en mensen uit de doelgroep die een gedeelde verantwoordelijkheid voelen voor de toekomst van onze samenleving. Iedereen draagt bij op zijn eigen manier. Zo vormen we een vangnet waarin we elkaar vasthouden en naar elkaar omzien. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor íedereen.

Korter

Kansfonds gelooft dat ieder mens telt. Daarom zien ze om naar de meest kwetsbare mensen, die ertoe doen om wie ze zijn, onafhankelijk van de situatie waarin ze verkeren. Kansfonds helpt waar niemand anders dat doet of durft. Dat doen ze door lokale initiatieven te steunen die hun situatie doorbreken of een liefdevol vangnet bieden. En door het systeem te verbeteren. Dat doen ze samen met mensen die net als zij een gedeelde verantwoordelijkheid voelen. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor íedereen.

Kortst

Ieder mens telt. Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen. Ze helpen waar niemand anders dat doet of durft. Ze steunen lokale initiatieven, bieden een vangnet en verbeteren het systeem. Dat doen ze samen met anderen. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor íedereen.