Conferentie Zwerfjongeren

Kansfonds en Stichting Zwerfjongeren Nederland zetten zich al jaren in voor dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Jongeren die, zonder de steun van ouders, te maken hebben met uitdagingen op het gebied van wonen, inkomen, onderwijs, werk, zorg, persoonlijke ontwikkeling en hun sociale netwerk. Samen organiseerden we op 6 juni 2018 de conferentie ‘Breng de basis op orde’.

Tijdens de conferentie werd het manifest ‘Beng de basis op orde’ aangeboden aan Koningin Máxima en staatssecretaris Blokhuis (van VWS).

Wat houdt ‘de basis op orde’ in voor dak- en thuisloze jongeren?

 1. Een dak boven het hoofd
  Een passende en stabiele woonplek.
 2. Een inkomen
  Voldoende inkomen en een plan om schulden te voorkomen.
 3. Toegang tot onderwijs of werk
  School, een baan of dagbesteding met kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 4. Ondersteuning
  De jongere kan tot 27 jaar een beroep doen op (doorlopende) ondersteuning, er is in ieder geval één coach een lange periode beschikbaar voor de jongere en er is een netwerk van informele steun.
 5. Versterking netwerk en persoonlijke- en levensvaardigheden
  Jongeren leren grip te krijgen op hun leven door de onderliggende problematiek aan te pakken. Zoals het vertrouwen in jezelf, levensvaardigheden, een netwerk en erbij horen. Ze krijgen zicht op: wat kan ik, wat wil ik en hoe geef ik dat vorm.

Impressie van de conferentie

Bekijk hier de video met het verhaal van Thomas die in zijn tienerjaren maanden rondzwierf.

“Er was zoveel stress thuis en op school dat ik ging weglopen”

Thomas, project ExpEx

Over Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Die ruim 500 initiatieven per jaar versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Kansfonds zet versnellers in om urgente maatschappelijke problemen in de samenleving programmatisch op te pakken. Zwerfjongeren is daar één van, die we samen met SZN vormgeven. Met de versneller ‘Geloof in eigen kunnen’ ondersteunt zij 23 projecten die jongeren helpen op een creatieve manier een goed netwerk op te bouwen en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen – vaak als aanvulling op het aanbod van de reguliere hulpverlening. En door nieuwe inzichten te verspreiden. Meer informatie: www.kansfonds.nl/zwerfjongeren

Over Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN)

SZN is sinds 2003 dé onafhankelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Onze topprioriteit is voorkomen dat jongeren dakloos worden. Met en voor jongeren leggen we de vinger op de zere plek, beïnvloeden de opinie, zetten het onderwerp op de landelijke en lokale agenda, voeren politieke lobby en jagen met concrete voorstellen vernieuwing aan. Meer informatie: www.zwerfjongeren.nl

SZN brengt landelijk vernieuwende en structurele oplossingen onder de aandacht voor de knelpunten waar zwerfjongeren tegenaan lopen. Zij doet dit samen met onderzoeksinstituut DRIFT en de Federatie Opvang en met ondersteuning van Kansfonds. Met het programma Van de Straat stimuleren en ondersteunen zij experimenten met een soepele overgang van 18- naar 18+, onderwijs op maat en voorkomen van schulden bij de zorgverzekering. Ook vragen zij aandacht voor de belangrijkste knelpunten; inkomen, schulden en betaalbaar wonen. Conclusie van alle inspanningen: dé manier om jongeren duurzaam te behoeden voor dak- en thuisloosheid is zorgen dat de basis op orde is, voordat je jongeren loslaat.