Dak- en thuislozen

De afgelopen 10 jaar is het aantal daklozen in Nederland meer dan verdubbeld. In 2018 leven er volgens het CBS bijna 40.000 daklozen in Nederland. In 2009 waren dit er nog bijna 18.000. Het aantal dak- en thuisloze jongeren is in deze periode zelfs verdrievoudigd, net als het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond.

De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk nog hoger. Dit komt doordat het CBS enkel de feitelijk daklozen heeft meegenomen in haar onderzoek. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats. Mensen die illegaal in Nederland verblijven en dakloos zijn, zijn niet meegerekend.

Oorzaken

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor de verdubbeling van het aantal daklozen. Zo werd in 2015 de ‘kostendelersnorm’ ingevoerd. Dat is een regeling die voorschrijft dat een uitkering wordt verlaagd naarmate meer volwassenen een woning delen. Dit verhoogt de drempel voor vrienden en familie om onderdak te bieden aan een dakloze. Ook worden de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg genoemd als mogelijke oorzaak, hoewel een hard verband niet bewezen is. Het aantal verwarde mensen op straat neemt mogelijk toe als gevolg van het feit dat de ggz de afgelopen jaren het aantal bedden voor deze groep heeft afgebouwd. De meest genoemde oorzaak is echter de krappe woningmarkt. Het vinden van woonruimte is in veel steden onbegonnen werk. Er is een groep mensen die redelijk zelfredzaam is, soms zelfs werkt, maar door pech of relatief kleine problemen op straat belandt. Deze groep daklozen wordt ook wel economisch daklozen genoemd. De problematiek is lichter, maar door het gebrek aan betaalbare woningen blijven zij langer op straat.

Persoonlijke, lokale hulp

Kwetsbare mensen die dreigen uitgesloten te worden, die de aansluiting verliezen met de samenleving. Kansfonds wil helpen dat te voorkomen. Wij doen dat door projecten te ondersteunen die deze mensen helpen weer mee te doen in de samenleving en die zorgen dat hun isolement duurzaam doorbroken wordt. Daarbij is het oplossen van praktische problemen belangrijk maar ook de aanpak van de achterliggende problematiek; gebrek aan zelfvertrouwen of aansluiting, een tekort aan levensvaardigheden. Wij ondersteunen die projecten waarin mensen naar elkaar omzien. Uit ervaring weten we dat hulp die dichtbij is en persoonlijk het meeste effect heeft. Projecten in de buurt of in de wijk die aansluiten bij de problemen en behoeften van kwetsbare mensen. Projecten die de kracht aanspreken die mensen in zich hebben. Want dat maakt hun zelfredzaamheid groter.

In getallen

Tussen 2009 en 2018 is het aantal daklozen in Nederland meer dan verdubbeld naar bijna 40.000 mensen. Omdat het CBS alleen mensen telt die ergens als dak- of thuisloos geregistreerd staan, en mensen die illegaal in Nederland en dakloos zijn daardoor niet in de cijfers voorkomen, is het werkelijke aantal zelfs nog hoger.

  • In 2018 leven er 39,3 duizend dak- en thuislozen in Nederland.
  • Ruim 8 op de 10 daklozen zijn man (84%).
  • Ruim 37% van alle daklozen verblijft in een van de vier grootste gemeenten (G4): Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht.
  • Bijna de helft van de daklozen heeft een niet-westerse achtergrond.

Schrijf je in voor de Kansfonds nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al het nieuws over dak- en thuislozen en Kansfonds? Schrijf je dan in voor de Kansfonds nieuwsbrief.

Ga naar de inschrijfpagina