Dak- en thuislozen

De afgelopen jaren is het aantal daklozen sterk toegenomen. Was er in 2013 voor bijna alle daklozen opvang, in 2017 is het aantal dak- en thuislozen opgelopen tot 31.000 waarvan duizenden buiten slapen. Precieze getallen zijn moeilijk te vinden omdat er geen cijfers zijn van daklozen die op straat leven. Meer dan de helft van de nieuwe daklozen leeft in de grote steden.

De oorzaak voor de toename van het aantal daklozen is meervoudig. De afgelopen economische crisis had invloed; het aantal mensen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens groeide. Door bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg werden meer mensen die eerdere in psychiatrische klinieken verbleven afhankelijk van dak- en thuislozen opvang. Terwijl daar de vraag ook al toenam door een gegroeid beroep op opvang door mensen uit Oost-Europa en Afrika. De decentralisatie van de zorg heeft ook gevolgen gehad; gemeenten bieden minder begeleiding en hulpaanbod. Soms werden opvanglocaties gesloten. Daarbij komt nog een chronisch gebrek aan woningen.

Persoonlijke, lokale hulp

Kwetsbare mensen die dreigen uitgesloten te worden, die de aansluiting verliezen met de samenleving. Kansfonds wil helpen dat te voorkomen. Wij doen dat door projecten te ondersteunen die deze mensen helpen weer mee te doen in de samenleving en die zorgen dat hun isolement duurzaam doorbroken wordt. Daarbij is het oplossen van praktische problemen belangrijk maar ook de aanpak van de achterliggende problematiek; gebrek aan zelfvertrouwen of aansluiting, een tekort aan levensvaardigheden. Wij ondersteunen die projecten waarin mensen naar elkaar omzien. Uit ervaring weten we dat hulp die dichtbij is en persoonlijk het meeste effect heeft. Projecten in de buurt of in de wijk die aansluiten bij de problemen en behoeften van kwetsbare mensen. Projecten die de kracht aanspreken die mensen in zich hebben. Want dat maakt hun zelfredzaamheid groter.

In getallen

Tussen 2009 en 2015 steeg het aantal daklozen in Nederland met ruim 13.000, een toename van 74%. Omdat het CBS alleen mensen telt die ergens als dak- of thuisloos geregistreerd staan, en mensen die illegaal in Nederland en dakloos zijn daardoor niet in de cijfers voorkomen, is het werkelijke aantal zelfs nog hoger.

Van de 31.000 dak-en thuislozen hebben ruim 13.000 een niet westerse achtergrond. Dit aantal is sinds 2009 bijna verdubbeld. Van de daklozen met een niet-westerse achtergrond leven 7000 (meer dan de helft) in grote steden. Bij de autochtone daklozen is dat aantal lager: 4400 (29%) .

Schrijf je in voor de Kansfonds nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al het nieuws over dak- en thuislozen en Kansfonds? Schrijf je dan in voor de Kansfonds nieuwsbrief.

Ga naar de inschrijfpagina