Vrijwilligerscolleges

Veel mensen willen iets voor een ander betekenen. Maar ze hebben onvoldoende kennis en vaardigheden om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Anderen zijn zich niet bewust van hun talenten. Kansfonds startte een unieke aanpak om van elkaars talenten gebruik te maken. En om zo de aanwas van geschoolde vrijwilligers te versnellen.

Ook een Vrijwilligerscollege oprichten of in stand houden? Laat je inspireren door ‘Iedereen heeft een talent. Vrijwilligerscolleges in de praktijk’ (pdf) . Sinds 2017 is alle kennis over Vrijwilligerscolleges overgedragen aan de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Kijk voor meer informatie op de website van NOV.

Wat is het probleem?

Er komen steeds meer zorgtaken bij vrijwilligers te liggen. Dat heeft alles te maken met de bezuinigingen en de groeiende zorgvraag. Veel mensen willen best wat voor de ander betekenen, maar hebben te weinig kennis en kunde. Of ze vragen zich af of ze wel geschikt zijn. Zorgtaken vragen immers om specifieke kennis en vaardigheden; hoe kun je die leren? De samenleving loopt zo veel vrijwillige inzet mis waardoor we handen tekort komen in de zorg voor elkaar.

Hoe helpt deze aanpak?

Om vrijwilligers beter toe te rusten voor hun taken, heeft Kansfonds Vrijwilligerscolleges ontwikkeld en ondersteund. Daar leiden vrijwilligers elkaar op, met de kennis en vaardigheden die zij al in huis hebben. Iedereen heeft immers een talent.

De Vrijwilligerscolleges brengen vraag en aanbod bij elkaar. Speciale scouts gaan actief op zoek naar mensen die de vrijwilligers iets willen leren. Mensen uit het bedrijfsleven bijvoorbeeld of talenten in de wijk. Zo zijn er workshops voor wie penningmeester wil worden. En voor vrijwilligers die succesvol fondsen willen werven voor activiteiten. De bedoeling is dat de Vrijwilligerscolleges uiteindelijk met steun van hun gemeente in stand worden gehouden.

Ze mogen me alle kanten opduwen

“Ik geef aan vrijwilligers een training rolstoelrijden in de praktijk. Ze willen wat zekerder worden. Zo heeft een cursist bijna haar moeder een keer uit de rolstoel laten vallen. Zij wil graag haar vertrouwen terug, zodat ze haar hulpbehoevende buurvrouw durft rond te rijden in een rolstoel. Ze mogen mij tijdens de training alle kanten opduwen. Links, rechts. Achterstevoren. Stoepje op en af. Zo neemt de onzekerheid af. Vijftien jaar geleden kwam ik in een rolstoel terecht. Ik heb veel ervaring opgedaan in de rolstoel, ook als ‘testpiloot’ bij een rolstoelfabrikant.”

– Tonny Gerritsen, vrijwilliger

 

Scholing is essentieel

“We moeten de onzekerheid bij vrijwilligers zien weg te nemen, en ook hun handelingsverlegenheid. Geef vrijwilligers houvast: ik heb die en die cursus gevolgd en daarom mag ik nu dit werk doen. Dat is heel belangrijk voor mensen die wel willen helpen, maar niet weten of ze het wel kunnen of durven. Scholing speelt een belangrijke rol in de emancipatie van vrijwilligers. Hier ligt een mooie taak voor de Vrijwilligerscolleges.”

– Lucas Meijs, hoogleraar filantropie

Met wie we samenwerkten

De Vrijwilligerscolleges hebben we ontwikkeld in nauwe samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en kennisinstituut Movisie. Het instituut deed ook onderzoek naar de opbrengsten van Vrijwilligerscolleges.

Voorloper van de versnellers

Vrijwilligerscolleges was de eerste stap voor Kansfonds om meer programmatisch knelpunten in de samenleving te helpen oplossen. Het is de voorloper van de versnellers die we sinds 2013 als fonds inzetten. In een versneller bundelen we rond een thema langere tijd geld en kennis, vaak ook met anderen. Zo zetten we meer vaart achter de verbeteringen die zo hard nodig zijn. En bereiken we meer maatschappelijk resultaat.