Geven aan Fonds Franciscus

Fonds Franciscus biedt een vangnet voor de allerkwetsbaarsten mensen in de samenleving. Mensen die in een situatie verkeren waarin hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van inloophuizen. Inloophuizen zijn uniek in hun werkwijze. Ze bieden een plek waar mensen gezien en gehoord worden en ruimte kan ontstaan voor hoop en perspectief.

Wat doet Fonds Franciscus?

De inloophuizen worden bedreigd in hun bestaan. Daarom wil Kansfonds -in lijn met zijn missie– graag een bijdrage leveren aan de continuïteit van de inloophuizen. Al 60 jaar lang werken wij aan een samenleving waarin ieder mens telt en waarin we zorg dragen voor elkaar. Juist voor kwetsbare mensen. Inloophuizen zijn een onmisbare voorziening in het omzien naar de allerkwestbaarsten. Die mogen niet verdwijnen.

Kansfonds stelt geld beschikbaar voor de inloophuizen, en gaat tegelijkertijd op zoek naar partijen die willen meedoen. Die met kennis, tijd of geld willen bijdragen aan een plek waar mensen in sociale nood terechtkunnen. Omdat ze menselijke waardigheid -net als wij- ook een grondrecht vinden.

Een fonds kan echter niet zonder steun van betrokken mensen. Fonds Franciscus vraagt daarom om ieders betrokkenheid. Die kunt u tonen door te doneren en u in te schrijven op de nieuwsbrief van Kansfonds, waarin wij ook berichten over Fonds Franciscus.

Het probleem: sociaal isolement

We zien een groep mensen die het risico loopt de laatste kans op waardig en menselijk contact te verliezen. Het gaat om mensen die al heel lang problemen hebben. Dat kan een verslaving zijn, diepe armoede, eenzaamheid of dakloosheid. De inloophuizen zien hun bezoekersaantal stijgen, onder andere door het verdwijnen van steeds meer voorzieningen. Ook zien zij de complexiteit van de problemen toenemen. Ze hebben steeds vaker te maken met verwarde mensen en mensen die getraumatiseerd zijn. Het sociale isolement waarmee deze mensen te maken hebben, zorgt voor een grote sociale nood. Ze hebben bijna niemand meer. Geen familieleden, vrienden of hulpverleners die nog naar hen omkijken. Contact van mens tot mens is er nauwelijks. De belangrijkste plek waar deze mensen dat nog vinden is in één van de ongeveer 200 inloophuizen in Nederland.

De urgentie: inloophuizen bedreigd

Veel inloophuizen hebben moeite om hun financiële exploitatie rond te krijgen of noodzakelijke nieuwe activiteiten op te starten. Inherent aan het werk van inloophuizen is dat ze van nature meer gericht zijn op de uitvoering van activiteiten voor bezoekers,  dan op lange termijn organisatievragen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit. Sommige inloophuizen hebben al activiteiten moeten stoppen of kunnen geen noodzakelijke nieuwe activiteiten starten. Er zijn er zelfs enkele die de deuren al moeten sluiten. Daarmee verdwijnt de laatste kans op menswaardig contact voor deze mensen. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Daarom hebben we besloten om samen met de inloophuizen een programma te ontwikkelen dat tastbare oplossingen biedt voor het structurele voortbestaan van de sector.

De oplossing: speciaal programma voor inloophuizen

Het programma voor inloophuizen heeft een looptijd van vijf jaar. We beginnen met wat druk van de ketel te halen door het bieden van exploitatie financiering tot eind 2019. Dat geeft de rust om het komende jaar samen met de inloophuizen te inventariseren waar de uitdagingen en kansen liggen voor de sector.

Op basis daarvan ligt er eind 2019 een programma waarin we de volgende drie jaar gezamenlijk gaan werken aan organisatieontwikkeling. Dat doen we door het aanbieden van tastbare oplossingen voor de geïnventariseerde uitdagingen. We maken hierbij gebruik van peer-to-peer learning en externe deskundigheid.

Een effect meting zal ook onderdeel uitmaken van de financiering.

Meer informatie?

Meer weten over speciale giften aan Fonds Franciscus? Neem dan contact op met onze senior adviseur filantropie Michiel Huisinga.