Kansfonds in uw testament

Veel mensen zorgen met hun nalatenschap voor hun familie en naasten. Maar misschien wilt u ook iets nalaten aan een goed doel dat u dierbaar is. Zo kunt u van betekenis zijn, ook als u er zelf niet meer bent. Via uw nalatenschap staat u dan mensen bij die een steuntje in de rug nodig hebben.

Hoe werkt een nalatenschap bij Kansfonds?

Schenken via een testament kan op verschillende manieren. Het is belangrijk om advies in te winnen bij uw notaris. Die kan ook uw testament opmaken. U kunt op verschillende manieren een goed doel opnemen in uw testament:

  • Kansfonds als (mede)erfgenaam opnemen: Kansfonds ontvangt dan een door u vastgesteld percentage van uw nalatenschap om aan projecten te besteden.
  • Een legaat schenken: u kunt bepaalde goederen of een vastgesteld bedrag nalaten. Ook aandelen of effecten vallen hieronder.
  • Nalatenschap onder recht van vruchtgebruik: uw kinderen of partner blijven gebruikmaken van uw eigendom. Na een bepaalde periode, meestal na het overlijden van de partner of kinderen, vervallen deze eigendommen aan Kansfonds.
  • Een fonds op naam nalaten: u richt een eigen fonds op, met een zelfgekozen naam en zelfgekozen doelen. Kansfonds beheert dit fonds. Dit is mogelijk vanaf 50.000 euro.

Wilt u meer informatie?

Misschien wilt u ook iets nalaten aan een goed doel dat u dierbaar is. Vraag dan geheel vrijblijvend onze gratis brochure aan over ‘Nalaten aan Kansfonds’.

Brochure aanvragen

Wat past bij u?

Een nalatenschap is een heel persoonlijke keuze. Misschien heeft u voorkeur voor een bepaald thema, een speciale doelgroep of regio. We spreken u graag over uw wensen en de mogelijkheden.

ANBI-status

Kansfonds heeft een ANBI-status (door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat wij geen belasting over de nalatenschap hoeven te betalen. Uw geld gaat dus volledig naar het project of thema waarnaar uw hart uitgaat.

Kies een executeur

Wie handelt uw nalatenschap af? Dat kan een familielid of goede vriend zijn. Ook Kansfonds kan optreden als executeur. Wij nemen dan bepaalde taken op ons bij de uitvoering van het testament. Wij bespreken graag met u wat daarbij komt kijken en onder welke condities wij dit kunnen doen.

Heeft u een vraag?

Meer weten over de mogelijkheden om na te laten aan Kansfonds? Neem contact op met onze senior adviseur filantropie, tel. 035 – 624 96 51 of een stuur e-mail.

Ga naar het contactformulier

‘Ik heb van huis uit meegekregen om ook om te zien naar de ander. Al jaren geef ik aan goede doelen. Ik heb zelf geen kinderen en nu ik wat ouder ben, wil ik goed geregeld hebben waar mijn vermogen naartoe gaat. Ik heb Kansfonds opgenomen in mijn testament, en overweeg nu een fonds op naam op te richten dat ik bij Kansfonds onderbreng. Het lijkt me een mooi idee dat waar ik voor sta, voortleeft, ook als ik er niet meer ben. En dat mijn naam daaraan verbonden blijft.’

Erflater Kansfonds

Praktische informatie

Stichting Kansfonds
Utrechtseweg 40
1213 TV Hilversum

KvK nummer: 41192127

ANBI: Stichting Kansfonds is een ANBI (door de belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling) en hoeft daarom geen erf- of schenkbelasting te betalen.

CBF keurmerk voor erkende goede doelen