Nalaten

Veel mensen zorgen met hun nalatenschap voor hun familie en andere naasten. Maar misschien wilt u ook iets nalaten voor een goed doel dat u dierbaar is. Zo kunt u van betekenis zijn, ook als u er zelf niet meer bent. Via uw nalatenschap staat u dan mensen bij, die een steuntje in de rug nodig hebben.

Hoe werkt het?

Schenken via een testament kan op verschillende manieren. Het is belangrijk om advies in te winnen bij uw notaris. Die kan ook uw testament opmaken. Dit zijn de mogelijkheden om via Kansfonds hulpprojecten te steunen:

 • Kansfonds als (mede)erfgenaam opnemen
  Het fonds ontvangt dan een vastgesteld percentage van uw nalatenschap om aan projecten te besteden.
 • Een legaat schenken
  Dat kan bestaan uit een vast bedrag, maar ook uit bijvoorbeeld aandelen, effecten en goederen.
 • Nalatenschap onder recht van vruchtgebruik
  Vruchtgebruikers, zoals kinderen of uw partner, blijven gebruikmaken van uw eigendom. Na een bepaalde periode, meestal na overlijden, vervallen deze eigendommen dan aan Kansfonds.
 • Een fonds op naam nalaten
  Het fonds draagt een door u gekozen naam en keert het geld uit aan specifieke hulpinitiatieven.

Heeft u een vraag?

Meer weten over nalaten aan Kansfonds? Neem contact op met onze senior adviseur filantropie Michiel Huisinga.

Ga naar het contactformulier

Onze bijdrage

 • We denken graag met u mee welke doelgroepen, thema’s of gebieden goed passen bij uw wens.
 • Wanneer de waarde van uw nalatenschap € 50.000 of meer is, kunt u een fonds op naam oprichten dat tot in de verre toekomst uitkeert aan een door u gekozen bestemming.
 • Eventueel kunnen wij optreden als executeur. We bespreken graag met u wat daarbij komt kijken en onder welke condities wij dit kunnen doen.
 • Als u wilt rapporteren we aan uw erfgenamen of aan een persoon die u aanwijst.

‘Ik heb van huis uit meegekregen om ook om te zien naar de ander. Al jaren geef ik aan goede doelen. Ik heb zelf geen kinderen en nu ik wat ouder ben, wil ik goed geregeld hebben waar mijn vermogen naartoe gaat. Ik heb Kansfonds opgenomen in mijn testament, en overweeg nu een fonds op naam op te richten dat ik bij Kansfonds onderbreng. Het lijkt me een mooi idee dat waar ik voor sta, voortleeft, ook als ik er niet meer ben. En dat mijn naam daaraan verbonden blijft.’

potentiële erflater