Impuls opgroeien in armoede, Limburg

De Provincie Limburg en Kansfonds zijn de samenwerking aangegaan voor het Fonds ‘Omzien naar elkaar’ dat als Fonds op Naam is ondergebracht bij Kansfonds. Het fonds ´Omzien naar elkaar´ wil de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg verbeteren door burgerinitiatieven te financieren.

Krachten bundelen tegen armoede

Met het Fonds ‘Omzien naar elkaar’ zetten we onder andere in op het vergroten van de kansen van kinderen in armoede. In Limburg groeit één op de 10 kinderen in armoede (bron CBS). Vaak leidt armoede tot achterstand die nauwelijks is in te lopen. Bovendien hangt armoede samen met gezondheid nu en later.

Graag willen wij onze inzichten uit onze landelijke Versneller ‘Opvoeden & Opgroeien in Armoede’ delen. Daarnaast zouden we in Limburg de krachten willen bundelen om de aandacht voor opgroeien in armoede in de versnelling te zetten. Wij hebben daarvoor financiering, netwerk en kennis ter beschikking. Kortom we willen een impuls geven aan (startende) initiatieven ten behoeve van kinderen in armoede. Lees hier meer (PDF download) over de impuls en de richtlijnen voor het indienen van een aanvraag.

Een aanvraag indienen

Heeft u interesse om deel te nemen aan onze impuls? U kunt tot 15 september 2018  een aanvraag indienen.

Eerst doet u een vooraanvraag. Daarna kunt u een volledige aanvraag indienen. Het is belangrijk dat u in de projectomschrijving steeds melding maakt van het programma op de volgende manier: ‘Impuls armoede 2018 + eigen projectnaam’.

Heeft u nog vragen? Bel ons gerust. We zijn alle werkdagen bereikbaar op 035-6249651 of stuur een mail naar info@kansfonds.nl. We kijken uit naar uw aanvraag!