Indienen voor vitaal houden katholiek sociaal denken

Vitaal houden van het katholiek sociaal denken (KSD) zien wij als het actief ‘speuren’, herkennen en zichtbaar maken van het goede. Of anders gezegd: het laten zien van ‘sporen van God of hoop’ in de samenleving. Het doel van het KSD-programma is een krachtige bijdrage leveren aan het op gang brengen en houden van het katholiek sociaal denken in ons werkgebied, omdat het een levende kracht kan zijn die alle mensen van goede wil voorthelpt in hun inzet voor een goede en leefbare samenleving en omdat het een dynamische denktraditie is die steeds opnieuw ingaat op actuele vraagstukken.

De projectaanvragen binnen het programma vitaal houden KSD verschillen van het reguliere beleid van Kansfonds. De focus binnen ons reguliere beleid ligt op het directe handelen gericht op het kunnen meedoen van kwetsbaren en/of het voorkomen van kwetsbaarheid. Bij aanvragen binnen het programma KSD is er aandacht voor het waarom van het handelen en de visie achter het handelen. Waarom zetten mensen zich in voor de kwetsbaren? Waar worden zij door geraakt? Hoe worden zij geïnspireerd en komen zij in beweging? Hoe kunnen mensen gestimuleerd worden om ‘om te zien naar elkaar’? Hoe kan je menselijke waardigheid en solidariteit stimuleren?

Wat voor soort aanvragen zoeken we?

  • Aanvragen sluiten aan bij de missie van Kansfonds om mensen te bewegen om te zien naar elkaar. De aanvraag richt zich daarbij direct of indirect op kwetsbaren. Dit betekent dat het initiatief mensen vanuit het KSD inspireert tot handelen voor kwetsbaren. Of dat het project bijdraagt aan (nadenken over) het oplossen van specifieke actuele maatschappelijke thema’s zoals armoede.
  • Aanvragen vergroten de zichtbaarheid van het KSD. De uitkomsten van het project zijn te delen en/of overdraagbaar.
  • Samenwerking is een pré. Bijvoorbeeld het stimuleren van samenwerking tussen (diaconale) organisaties. Of het delen van best-practices met organisaties die zich bezig houden met vergelijkbare onderwerpen.
  • Er wordt gewerkt met vrijwilligers.
  • Er is een duidelijke gerichtheid op de samenleving en actuele maatschappelijke vragen. Het programma is niet naar binnen gericht voor een selectieve groep maar wil expliciet de verbinding met de samenleving maken.

Wat zijn de richtlijnen?

De richtlijnen voor aanvragen voor het programma vitaal houden KSD zijn overeenkomstig de richtlijnen voor reguliere aanvragen, evenals de algemene uitsluitingscriteria.

Een aanvraag indienen

Een aanvraag indienen kan via onze website www.kansfonds.nl/aanvraag. Eerst doet u een vooraanvraag, waarna u door ons wordt uitgenodigd een volledige aanvraag in te dienen. Het is belangrijk dat u in de projectomschrijving steeds melding maakt van het programma op de volgende manier: ‘Vitaal houden KSD + eigen projectnaam’. Vult u ons aanvraagformulier zo goed en volledig mogelijk in. Op de website staat ook vermeld welke aanvullende stukken wij nodig hebben bij uw aanvraag.

Meer informatie

Voor vragen over het programma vitaal houden KSD kunt u contact opnemen met Willem van Sermondt per e-mail w.vansermondt@kansfonds.nl of telefonisch 035- 624 96 51.