Onze inspiratiebron: het katholiek sociaal denken

Ons kompas is het katholiek sociaal denken. Het is een waardevolle inspiratiebron waaruit Kansfonds put om mensen op een eigen en eigentijdse manier te steunen. Tot op de dag van vandaag. In de kern vertelt het hoe we naar onszelf en de samenleving kijken: samen leven doe je met elkaar. Dat gedachtengoed houden we graag vitaal. Daarom reserveren we een deel van ons budget voor initiatieven die het katholiek sociaal denken helpen ontwikkelen, doorgeven en toepassen.

Ieder mens telt

Kansfonds gelooft in een samenleving waarin ieder mens telt. Iedereen is het waard om naar om te zien. Juist ook de mensen die het moeilijk hebben. Die het (even) niet voor elkaar krijgen om zelf hun situatie te doorbreken. En die de verbinding met anderen dreigen te verliezen en hun eigen mogelijkheden niet meer kunnen benutten. Ieder mens doet ertoe – om wie hij is.

Niemand leeft voor zichzelf

We kunnen alleen iemand zijn omdat we ons verhouden tot een ander. Daarom zijn we als mens met elkaar verbonden. Samen zíjn we de samenleving en vormen we een vangnet waarin we elkaar vasthouden en naar elkaar omkijken.

Meebouwen vanuit eigen kracht

Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de toekomst van de samenleving. Iedereen levert daaraan zijn eigen unieke bijdrage, met al zijn kwaliteiten en vermogens. We nemen dan ook mensen niks uit handen, maar versterken hen juist in wat ze kunnen. Door mensen uit te dagen, komen zij tot bloei!

Zorg voor elkaar

We kunnen ons als persoon ontwikkelen als anderen zorgzaam voor ons zijn, zoals ouders, geliefden en vrienden. Die zorg ervaren we als wederkerig. Niet omdat het ons wordt opgelegd; we voelen die betrokkenheid diep van binnen. Als iemand het niet redt, springen we bij. Zonder oordeel over zijn situatie.

Een aanvraag indienen

Wilt u een project opzetten dat het katholiek sociaal denken helpt voeden? En zoekt u daarvoor financiering? Dien dan een projectaanvraag in bij Kansfonds. We zijn geïnteresseerd in projecten die principes als menselijke waardigheid en solidariteit vertalen naar hoe we als samenleving handelen – als mensen in achterstandssituaties terechtkomen.

Graag bespreken we eerst of uw projectidee kansrijk is voordat u het indient. Neem daarvoor contact op met Hildegard van der Heijden. Maakt uw project een kans? Dien dan een vooraanvraag in. Lees hier alvast meer over hoe u kunt indienen bij Kansfonds