Kansenmonitor armoede

De helft van de Nederlanders onderschat hoeveel kinderen in ons land opgroeien in armoede. Dit blijkt uit de jaarlijkse Kansenmonitor die Kansfonds onder ruim 1200 respondenten heeft laten uitvoeren. In Nederland groeit een op de acht kinderen in ons land op in armoede.*

Een kwart van de respondenten dacht zelfs dat het aantal kinderen in armoede twee keer zo klein is. Zoals hieronder in de grafiek te zien is, weet ongeveer een op de drie Nederlanders het juiste antwoord.

Hoeveel kinderen denkt u dat er in Nederland in armoede opgroeien?

Meeste Nederlanders kennen geen kinderen in armoede

Slechts een op de drie Nederlanders geeft aan dat ze weten dat ze gezinnen in hun omgeving hebben met weinig financiële middelen. Respondenten die aangaven kinderen in armoede te kennen, schatten beter in hoeveel van deze kinderen er in Nederland zijn. Zo wist bijna 40 procent dat een op de acht kinderen in Nederland in armoede opgroeit. In de grafiek valt ook te zien dat het probleem minder vaak wordt onderschat, wanneer mensen een kind in armoede kennen.

Hoeveel kinderen denkt u dat er in Nederland in armoede opgroeien? Antwoorden van respondenten die een of meerdere kinderen in armoede kennen.

Totaal aantal mensen in armoede wordt ook onderschat

Ook het totaal aantal mensen dat in armoede leeft, wordt onderschat. Zoals in de grafiek hieronder is te zien, denkt 75% dat maximaal 800.000 mensen in armoede leven. In werkelijkheid zijn dit er ruim een miljoen.**

Hoeveel mensen denkt u dat er in Nederland in armoede leven?

Helft van Nederland kent iemand in armoede

Bijna de helft van de respondenten gaf aan iemand in armoede te kennen. Wanneer mensen iemand in hun omgeving hebben die arm is, schatten zij beter in hoeveel mensen in Nederland in armoede leven. Zoals hieronder te zien is, wist van deze groep een op de drie mensen het goede antwoord (een miljoen).

Hoeveel mensen denkt u dat er in Nederland in armoede leven? - antwoorden van respondenten die iemand in armoede kennen.

Belangrijk om kinderen in armoede te helpen

Ondanks dat Nederlanders het probleem van kinderen in armoede onderschatten, vinden zij het belangrijk dat kinderen in armoede worden geholpen. Tijdens het onderzoek werd aan de respondenten gevraagd welke groep zij het belangrijkst vinden om te helpen. Zoals in de grafiek hieronder is te zien, werden kinderen in armoede het meest als antwoord gekozen. Eenzame ouderen werden ook vaak genoemd. De andere groepen werden duidelijk minder vaak gekozen.

Welke van deze kwetsbare groepen vindt u het belangrijkst om te helpen? (meerdere antwoorden mogelijk) *Respondenten konden ook zelf een groep noemen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking werden het meest genoemd in deze verzamelcategorie.

Over het onderzoek

Kansfonds is benieuwd naar hoe Nederland denkt over kwetsbare groepen in onze samenleving en startte daarom met de Kansenmonitor. Het onderzoek is uitgevoerd onder een gewogen Nederlands representatief panel van 1259 respondenten. Kansfonds heeft de data verzameld in samenwerking met onderzoeksbureau MWM2. Vragen over de analyse kunt u stellen aan Jelmer Koers, j.koers@kansfonds.nl .

Lees meer over hoe Kansfonds de aandacht voor kinderen in armoede in de versnelling zet.

* Dat een op de acht kinderen in Nederland in armoede opgroeit, blijkt uit onderzoek van het CBS. Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/19/meer-dan-400-duizend-kinderen-met-risico-op-armoede

** Volgens schattingen van het SCP zal dit jaar rond de 6,8 procent van alle Nederlanders in armoede leven. Zie: https://www.scp.nl/Nieuws/Armoede_sinds_2014_gedaald