De vrijwilliger – Yvonne

Vrijwilligers worden weleens ‘het cement van de samenleving’ genoemd. Ook de projecten die Kansfonds steunt, kunnen niet zonder.

Naam: Yvonne van Bussel (53)

Project: de VoorleesExpress

Sinds: 2017

Netwerk

‘Al tweeëntwintig jaar werk ik als vrijwilliger in en rond Deurne. Bij de peuterspeelzaal, de oudervereniging, het jeugdcarnaval. Ik combineer het met mijn werk als assistent-bedrijfsleider bij een boekhandel. Daar hoorde ik positieve verhalen van vrijwilligers van de VoorleesExpress. Ik dacht meteen: dat initiatief hebben we in Deurne ook nodig. Al snel kwam ik in contact met de LEVgroep, die de VoorleesExpress al in Helmond organiseerde, en de bibliotheek. Ook zij waren enthousiast over het plan, dus ben ik scholen en kinderopvangcentra in Deurne gaan peilen. Ook zij bleken enthousiast, dus besloten we onze plannen door te zetten.’

Bouwsteen

‘Heel veel mensen dragen hun steentje bij aan de VoorleesExpress. Naast medewerkers van de LEVgroep en de bibliotheek, natuurlijk de vrijwilligers die voorlezen. Twintig weken lang gaan zij iedere week langs bij kinderen met een taalachterstand. Ze lezen voor, doen taalspelletjes en knutselen. Daarbij betrekken ze ook de ouders. Dat is belangrijk, want het is de bedoeling dat zij het ritueel na die twintig weken voortzetten. Ons streven is dat kinderen het zó leuk vinden om voorgelezen te worden, dat ze er zelf ook bij hun vader of moeder om gaan vragen. Taal geeft kinderen toegang tot de wereld. Ik zie dit project als een kleine bouwsteen voor hun toekomst.’

Trots

‘Tot nu toe onderhield ik de contacten met scholen en kinderdagverblijven en had ik intakegesprekken met vrijwilligers. Dankzij mijn vrijwilligerswerk heb ik een groot netwerk, waarvan ik al een aantal mensen enthousiast heb gemaakt voor een rol als voorlezer. Op dit moment ben ik vooral bezig met de feestelijke opening van de VoorleesExpress op 26 september. Daarna word ik graag coördinator. Dan zou ik nauw contact onderhouden met de vijf voorlezers, de gezinnen en school. Bij de LEVgroep noemen ze me “het hart van de VoorleesExpress in Deurne”. Dat maakt me best trots. Voor mij is dit de ideale vrijwilligersfunctie: ik kan mijn liefde voor boeken combineren met de hulp aan gezinnen. Niets mooiers dan dat!’

‘Taal geeft kinderen toegang tot de wereld’