Wij geven – grotere gift voor de versneller opgroeien in armoede

Onze steun aan kansrijke projecten voor kwetsbare mensen is alleen mogelijk dankzij hulp van medestanders. Mensen die tijd, ideeën of geld geven om de wereld mooier te maken. Waarom geven zij aan Kansfonds?

Deze keer: Brigitte Brinkel, nieuwkomersleerkracht op een basisschool in Amsterdam-West. Naast een vaste maandelijkse bijdrage, deed ze dit jaar eenmalig een grotere gift voor de versneller Opgroeien in armoede.

‘Als kind wilde ik al arme mensen in derdewereldlanden helpen, het was een soort oergevoel. Dat gevoel ervoer ik opnieuw toen ik tien jaar geleden Kansfonds leerde kennen. Het is voor mij logisch om ook kwetsbare mensen in Nederland te ondersteunen.’

‘Kansfonds is een klein fonds dat dicht bij de samenleving staat. Dat vind ik prettig. Doordat ik de organisatie van binnen ken, weet ik hoeveel zorg er aan alle projectaanvragen wordt besteed. Ik kan erop vertrouwen dat mijn geld goed terechtkomt.’

‘Wat ik mooi vind, is dat Kansfonds uiteenlopende projecten steunt die kwetsbare mensen versterken. En dat deze projecten allemaal vanuit de samenleving komen.’

‘Ik heb zelf moeilijke momenten gekend in mijn leven en weet hoe het is om ieder dubbeltje om te moeten draaien. Ook op “mijn” school zie ik kinderen die niet altijd mee kunnen doen. Dat er geen geld is voor muziekles of sport. Daarom heb ik dit jaar eenmalig een extra gift gedaan voor de versneller Opgroeien in armoede.’

Ook donateur van Kansfonds worden?

Geef om een ander.

Bekijk de mogelijkheden.