Ik geef – een anonieme erflater

Onze steun aan kansrijke projecten voor kwetsbare mensen is alleen mogelijk dankzij hulp van medestanders. Mensen die tijd, ideeën of geld geven om de wereld mooier te maken. Waarom geven zij aan Kansfonds? Deze keer: een anonieme erflater.

‘Iets doen voor een ander, heb ik van huis uit meegekregen. Ik kom uit een katholiek nest.’

‘Op een dag heb ik ze geteld: ik bleek 24 goede doelen te steunen. Daar schrok ik nogal van. Ik dacht: ik kan me beter tot één fonds wenden en van daaruit kiezen voor verschillende projecten.’

‘Een paar jaar geleden zag ik een advertentie van Kansfonds in de KRO-gids. Die sprak me gelijk aan. Het is fijn om je bijdrage in handen te leggen van een deskundige organisatie, met dezelfde waarden.’

‘Mijn hart gaat uit naar jongeren zonder thuis. Die zijn moederziel alleen. Ik dacht: misschien kan ik iets doen zodat ze weer een plek vinden voor zichzelf en zij hun leven vorm kunnen geven.’

‘Ik denk nu na over een fonds op naam. Ik vind het een mooi idee dat je ook na je dood iets kunt betekenen voor anderen.’

Ook donateur van Kansfonds worden?

Geef om een ander.

Bekijk de mogelijkheden.