Mede het magazine van Kansfonds.

Een blad over medemensen en medeleven. Over medestanders en medeverantwoordelijkheid. Dat is Mede, het magazine van Kansfonds. Mede verschijnt vier keer per jaar.