Rami zoekt rust

Geven om een ander

Thuis op Bezoek. Zo heet het project van Stichting Zwerfjongeren Nederland, waarvoor designer Hannah van Luttervelt een mobiel huis ontwierp. Hierin voert ze in het hele land gesprekken over dak- en thuisloosheid onder jongeren. In Rotterdam ontmoet ze Rami, die vertelt wat het betekent om geen eigen plek te hebben.

Fotografie: Femke Reijerman

Hij heeft al vijf jaar geen thuis. Al heeft Rami (21) daar zelf een ander woord voor bedacht: ‘bankhopper’. Voortdurend verkast van de ene naar de andere vriend om er te logeren. Om ze zo min mogelijk tot last te zijn, is hij van ’s ochtends tot ’s avonds in de stad.

Hoe kan het dat hij al jaren zo leeft? Rami: ‘Mensen zien vaak over het hoofd hoe moeilijk het is om uit zo’n situatie te komen. Om aan je toekomst verder te kunnen bouwen, heb je om te beginnen rust nodig. Een plek waar je je veilig voelt, en waar je zeker weten kunt blijven.’

Weg naar de straat

Op zijn zestiende werd Rami uit huis gezet. Eerst moest hij naar een gesloten en toen naar een open instelling. Rami: ‘Op m’n achttiende kreeg ik te horen dat ik geen hulp meer nodig had. Maar eenmaal terug bij mijn moeder ging het al snel weer mis. Via de crisisopvang en een daklozencentrum belandde ik uiteindelijk op straat.’

Belang van rust

Rami hoort vaak verwijten: ‘Er zijn banen genoeg, waarom werk je niet?’ Rami: ‘Dat lukt dus niet in deze situatie. Ik zou heel graag werken, en hard! Ik hou van aanpakken, m’n schouders ergens onder zetten. Maar daarvoor moet je ook een plek hebben waar je kunt ontspannen en tot rust kunt komen. En mensen om je heen waar je bij hoort. Veel mensen vergeten hoe belangrijk dat is.’

‘Veel regels sluiten niet aan bij wat ik nú nodig heb’

Help mee!

Geen thuis, geen school, geen werk en geen steun – ruim 12.000 dak- en thuisloze jongeren in Nederland worstelen met meerdere problemen tegelijkertijd. Problemen die ze op eigen kracht maar moeilijk te boven komen.

De basis op orde

Voordat jongeren kunnen bouwen aan hun toekomst, moet eerst de basis op orde zijn. Kansfonds werkt aan een structurele oplossing voor de problemen waar jongeren tegenaan lopen. Daar is geld voor nodig. Geloof jij dat elke jongere een kans verdient?

Help mee en doneer