18 nieuwe projecten van start voor kind in armoede

1 januari 2016 gaan er met steun van Kansfonds weer 18 nieuwe projecten van start voor kinderen die opgroeien in armoede. De projecten zijn geselecteerd uit de 50 aanvragen die we binnenkregen na onze tweede oproep.

Verschillende aanpakken

De projecten zijn zeer divers. Van het versterken van vaders in de stressvolle situatie die armoede met zich meebrengt. Tot initiatieven waarbij jonge moeders vanaf 15 jaar de nodige ondersteuning krijgen. Ook is er in de projecten aandacht voor jonge moeders om hun studie op te pakken en vol te houden. En er zijn projecten die opvoedingsondersteuning bieden, bijvoorbeeld met hulp van een maatje. Opvallend is dat 12 van de 18 projecten gaan draaien in een gemeente die in de top 50 staat van de allerarmste gemeenten (Kinderen in tel, Verwey-Jonker Instituut, 2014).

36 projecten doen nu mee

De projecten krijgen van Kansfonds maximaal € 50.000 gespreid over drie jaar. De armoedeprojecten helpen kinderen en gezinnen versterken, zodat zij hun moeilijkheden aankunnen. Tussendoor worden er ervaringen uitgewisseld tussen de projecten. Kansfonds laat onderzoeken welke aanpakken werken, om meer versnelling te brengen in de aanpak van de armoedeproblematiek. We steunen nu in totaal 36 projecten. Er volgt in 2016 nog een laatste oproep om projectvoorstellen in te dienen.