Proef gestart met onderwijs op maat

Zonder opleiding is een betere toekomst voor zwerfjongeren nauwelijks denkbaar. 1 februari start er in Groningen en Friesland een proef voor onderwijs op maat, speciaal voor zwerfjongeren.

Tijd voor actie

Dak- en thuisloze jongeren missen vaak de aansluiting met het onderwijs. Terwijl juist scholing voor deze jongeren de sleutel is om hun positie te verbeteren. Tijd voor actie, dachten Kansfonds en zijn partners die het project Van de Straat draaien. Samen met de jongerenopvang en mbo-scholen wordt daarom gewerkt aan onderwijs op maat. De kracht zit in de combinatie: je diploma halen én je leven weer op orde krijgen.

Jongeren praten en doen mee

Het ministerie van OCW heeft in 2015 rondom verschillende thema’s ‘onderwijsproefvelden’ geïnitieerd om vernieuwing van onderop te stimuleren. Van de Straat is uitgenodigd om een plan van aanpak te maken voor een proefveld in regio Noord (Friesland en Groningen). Daarin wordt kennis en ervaring opgedaan met onderwijs op maat aan dak- en thuisloze jongeren. Er zijn hiervoor rondetafelsessies georganiseerd met alle betrokkenen, zoals gemeenten, mbo-scholen en zorg- en welzijnsorganisaties en jongeren zelf. Samen hebben ze een plan opgesteld.

Werving jongeren gestart

Het plan is in september 2015 goedgekeurd door het ministerie van OCW. In het najaar is gestart met het werven van jongeren, zodat de pilot kan beginnen. Uitgangspunt is dat de jongeren in februari of augustus in het onderwijs instromen of hierop worden voorbereid.