Koningin Maxima viert jubileum SchuldHulpMaatje

Hoog bezoek voor het jarige SchuldHulpMaatje. Koningin Maxima is vandaag aanwezig bij de jubileumviering waarmee het initiatief zijn vijfjarig jubileum viert én de aandacht vestigt op schuldenproblematiek.

Bijna een miljoen mensen in Nederland heeft te maken met problematische schulden. Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje helpen mensen bij om hun financiële zaken weer op orde te krijgen. En ze proberen te voorkomen dat mensen onnodig in de schulden raken, of dat de schulden zich herhalen.

Deskundig getrainde maatjes

Koningin Máxima bezoekt SchuldHulpMaatje mede vanuit haar functie als erevoorzitter van het platform Wijzer in Geldzaken. Vanuit deze functie vraagt zij aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld. Doel van Wijzer in Geldzaken is om bewust financieel gedrag en financiële zelfredzaamheid te bevorderen. Deze thema’s sluiten aan bij de door SchuldHulpMaatje ontwikkelde werkwijze. De maatjes zijn deskundig getraind voor hun taak en bieden persoonlijke begeleiding aan mensen met (dreigende) schulden. Hiermee vervangen zij niet de professionele schuldhulpverlening, maar zij werken wel nauw samen met de Sociale Dienst en maatschappelijke organisaties. Dankzij deze samenwerking weten zij te voorkomen dat schulden onnodig uit de hand lopen.

Structurele hulp voor mensen met schulden

SchuldHulpMaatje Nederland is in 2010 opgericht door de kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Aanleiding was de ervaring van de diaconieën dat structurele hulp nodig is wanneer iemand schulden heeft. De oprichting van SchuldHulpMaatje was mogelijk dankzij een start subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kansfonds stond aan de wieg van het initiatief en ondersteunt zowel de landelijke vereniging als de lokale stichtingen. SchuldHulpMaatje is inmiddels in 80 plaatsen in Nederland actief.