Wat werkt bij armoedebestrijding?

Wie zijn de mensen die in armoede leven? En wat zijn daarvan de oorzaken? Maar vooral: wat hebben zij nodig om hun situatie te ontstijgen? Kennisinstituut Movisie gaat in op deze vragen in het dossier ‘Wat werkt bij armoedebestrijding?’.

‘De nadruk op wat niet werkt, gaat soms ten koste van antwoorden op de vraag wat wél werkt,’ schrijft onderzoeker Jurriaan Omlo. Dat komt voor een groot deel omdat het antwoord op die vraag niet eenvoudig, en zeker niet eenduidig is. In het dossier worden een aantal veelbelovende aanpakken en kansrijk beleid behandeld.

Verschillende vormen van kapitaal

Psychologisch kapitaal, sociaal kapitaal, maatschappelijk kapitaal én economisch kapitaal. Volgens het dossier moeten al deze factoren aandacht krijgen om armoede op een effectieve manier aan te pakken. Met behulp van de psychologie van de schaarste worden bovendien een aantal psychologische handvatten gegeven.

 

Lees het volledige dossier ‘Wat werkt bij armoedebestrijding’.