Hard nodig: onderwijs op maat

Dak- of thuisloos, schulden, niemand om op terug te vallen. Niet de ideale omstandigheden om een diploma te halen. Veel van deze jongeren redden dat dan ook niet. Onderwijs op maat is hard nodig om hen de kans te geven hun leven weer op de rit te krijgen. Vandaag start in Leeuwarden een proef.

Door allerlei regels en andere knelpunten is studeren voor (ex) dak- en thuisloze jongeren ingewikkeld. Binnen het proefveld Onderwijs op Maat worden die obstakels aangepakt. Samen met de jongeren. De aanpak wordt getest in Groningen en Friesland. Een casusregisseur begeleidt de jongeren en zorgt voor de verbinding tussen school, hulpverleners en de jongere zelf.

Toekomstperspectief

Een jaar lang zwierf Kelly (20) van hier naar daar. Thuiswonen ging niet meer, haar studie was al vastgelopen. Ze had geen inkomen of vast adres en er was niemand die haar kon helpen om haar zaakjes te regelen. Als ze zich op een goed moment sterk genoeg voelt om weer een studie op te pakken krijgt ze nul op het rekest; haar situatie is te instabiel. Inmiddels heeft ze die situatie weten te verbeteren. En binnen het proefveld Onderwijs op Maat krijgt ze de kans alsnog te starten met een opleiding autotechniek.
Lees hier haar verhaal of bekijk het filmpje onderaan deze pagina.

Van de Straat

De pilot voor onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren is een initiatief van Van de Straat, het samenwerkingsverband dat zich richt op een betere toekomst voor zwerfjongeren. Binnen dit programma kijken we naar een integrale aanpak van de complexe combinatie van problemen waar deze jongeren mee worstelen. Het programma wordt uitgevoerd door Stichting Zwerfjongeren, federatie Opvang en Kamers met Kansen en gefinancierd door Kansfonds. Het proefveld Onderwijs op Maat wordt financieel medemogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.