Nederlandse jeugdwerkers in de leer bij Rwandese organisatie

Wat kunnen Nederlandse hulpverleners leren in Afrika? Veel, zo bleek tijdens een studiereis naar Rwanda van een aantal Kansfonds-partners. De jeugdwerkers leerden in het Afrikaanse land over een groepsgewijze aanpak in plaats van een individueel traject.

‘In Nederland is de hulp aan kwetsbare jongeren individueel gericht en vaak probleem-georiĆ«nteerd,’ vertelt Carin Rots, projectadviseur bij GGD West-Brabant. ‘Deze benadering levert niet altijd het gewenste resultaat op.’ Daarom organiseerde de GGD samen met Red een Kind en een aantal andere organisaties de studiereis. Doel: de groepsgewijze aanpak van een Rwandese hulpverlener ervaren en deze bruikbaar maken voor de begeleiding van kwetsbare jongeren in Nederland.

Zwerfjongeren

De opgedane kennis en ervaringen gaan de jeugdwerkers naar de Nederlandse situatie vertalen. Als deelnemer aan de Kansfonds-versneller ‘Zwerfjongeren’ zetten de betrokken organisaties de methodiek in voor dak- en thuisloze jongeren. De jongeren gaan dan groepsgewijs aan de slag met het verbeteren van hun veerkracht. Om ervoor te zorgen dat het programma ook echt aansluit op de behoeften van de jongeren namen ook twee ervaringsdeskundige jongeren deel aan de studiereis.

Meer lezen over dit project kan hier.