Groeiend aantal verwarde jongeren in Friesland

Een aantal instanties in Friesland spreekt grote zorg uit over het groeiende aantal verwarde jongeren. Instellingen zouden beter moeten gaan samenwerken om de jongeren de juiste zorg te bieden.

Net als op andere plekken in Nederland stijgt het aantal zogenoemde E-33 meldingen. Dat zijn meldingen over personen die verward gedrag vertonen. Weliswaar blijkt maar bij een deel van de meldingen daadwerkelijk een psychiatrische aandoening in het spel te zijn. Maar onderzoekers concluderen dat het in Friesland steeds vaker over jongeren gaat. Lector Nynke Boonstra van Hogeschool NHL analyseerde samen met enkele collega’s de politiecijfers. In dagblad Trouw legt zij uit dat de jongeren vaak nog bijkomende problemen hebben: ‘Vaak kunnen zij geen baan vinden, hebben ze flinke schulden en ligt ook verslaving op de loer.’

Zwerfjongeren

Boonstra maakt zich ook zorgen over bankhoppers: jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats die van bank naar bank verhuizen. Zij verblijven bij vrienden of familie, maar soms ook bij volslagen vreemden. ‘We hebben er geen exacte cijfers over, maar het is een zorgelijke ontwikkeling. We gaan verder onderzoeken hoe dit samenhangt met de meldingen over verwarde personen.’ Hulpverleners maken zich daarnaast al langere tijd zorgen om het 18-/18+ probleem. Jongeren die achttien worden, en daarmee dus volwassen, mogen zelf beslissen over hun zorg. Niet iedereen kan dat al aan, legt Boonstra uit: ‘Als ze zelf niet geloven dat ze zorg nodig hebben, blijven ze lekker weg.’

Van de straat

Een deel van de jongeren waar onderzoeker Nynke Boonstra over spreekt, valt binnen de doelgroep ‘zwerfjongeren’. Deze groep kampt met een complexe combinatie van problemen. Om knelpunten als het 18-/18+-probleem en andere uitdagingen aan te pakken werkt Kansfonds samen met een aantal organisaties in het samenwerkingsverband ‘Van de straat’. Dit programma richt zich op het verbeteren van de hulp aan deze jongeren en het vergroten van hun kansen.
Meer lezen over Van de straat.