Tweedeling maatschappij maakt kinderen kwetsbaar

Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen is gestegen tot 225.700 kinderen. In een aantal gemeenten ontstaat een duidelijke tweedeling tussen wijken waar kinderen in armoede opgroeien en wijken waar kinderen in een gunstiger milieu opgroeien. Ook tussen gemeenten wordt de kloof tussen opgroeiende kinderen groter. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2016’

“Het onderzoek laat de groeiende kloof in de samenleving duidelijk zien, zowel op landelijk, als op gemeentelijk en wijkniveau. Deze tweedeling heeft een enorme invloed op opgroeiende kinderen”, aldus Aloys van Rest, directeur van Defence for Children en initiatiefnemer van Kinderen in Tel. “Om gericht beleid voor kwetsbare kinderen te ontwikkelen, kunnen gemeenten de gegevens van Kinderen in Tel gebruiken.” Het onderzoek brengt voor de periode van 2013 – 2015 de leefsituatie van kinderen in gemeenten in beeld, op basis van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag.

Groeiende verschillen

In sommige gemeenten waaronder Rotterdam, Heerlen, Amsterdam, Groningen en Den Haag groeit meer dan twaalf procent van de kinderen onder de 18 jaar op in armoede. In de top-tien van gemeenten waar armoede het sterkst gestegen is, staan vier gemeenten uit de provincie Groningen. Opmerkelijk is dat er naast de landelijke tweedeling ook binnen gemeenten een tweedeling ontstaat. Het verschil tussen de meest gunstige wijken en de meest ongunstige wijken om op te groeien wordt groter. In de gemeente Leeuwarden is dat bijvoorbeeld duidelijk te zien. Vijf wijken in Leeuwarden staan in de top tien van meest ongunstige wijken voor kinderen om op te groeien en drie wijken in deze gemeente staan in de top honderd van de meest gunstige wijken om op te groeien.

Zorgwekkend

De leefomstandigheden van kinderen die in armoede opgroeien zijn zorgwekkend. De stijgende armoede in een gezin is een belangrijke voorspeller voor andere problemen waarmee deze kinderen te maken krijgen. In gemeenten waar meer kinderen in armoede opgroeien, is vaak hoger percentage eenoudergezinnen en meer jeugdwerkloosheid. Kinderen die in armoede opgroeien, lopen vaak ook een achterstand op, zij zijn minder vaak lid van een sportvereniging en verlaten vaker voortijdig school. De risico’s die gepaard gaan met armoede worden nog te vaak onderschat door beleidsmakers en politici. De onderzoekers van ‘Kinderen in tel’  reopen gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen en een goed en structureel armoedebeleid te voeren waarin het kind centraal staat.

Aandacht voor armoede versnellen

Al een aantal jaar zet Kansfonds de aandacht voor kinderen en gezinnen in armoede in de versnelling. Samen met inmiddels meer dan vijftig zorgvuldig geselecteerde partners werkt Kansfonds hard aan het vergroten en verbeteren van de kansen voor kinderen die in armoede opgroeien. Hoe we dat doen lees je hier.

Meer lezen

Volkskrant schreef een aantal artikelen naar aanleiding van het onderzoek.
‘De gescheiden werelden van Romano en Roemer’
‘Niet iedereen profiteert van het economisch herstel in Nederland’

Het volledige rapport ‘Kinderen in tel’ is hier te vinden.