Internationale prijs voor ‘Pitztop’

Een locatie is er nog niet. En hoe het initiatief exact vorm gaat krijgen is ook nog niet bekend. Toch won het maatschappelijke initiatief 'Pitztop', dat zich richt op nieuwe woon- en werkvormen voor vluchtelingen in Nederland, al een belangrijke internationale award.

De Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI) riep Pitztop uit tot winnaar van een Golden Award in de categorie ‘Best Social Responsibility Initiative of the Year 2016’ Pitztop is een concept dat het voor vluchtelingen, of nieuwkomers zoals ze liever zeggen, makkelijker wil maken een zelfstandig leven op te bouwen en deel uit te gaan maken van de Nederlandse samenleving. Pitztop moet een ontmoetingsplek worden waar nieuwe Nederlanders kunnen wonen én activiteiten ontplooien zoals een hotel en horecagelegenheid.