Zoals de burenhulp van vroeger: Logeerhuis De Buren

Te zwak om zelfstandig te wonen, maar niet ziek genoeg om opgenomen te worden. Wie na een ziekenhuisopname of ziekte niet kan terugvallen op vrienden of familie, dreigt in het zogenaamde ‘zorggat’ te vallen. Links en rechts ontstaan initiatieven om dit gat te dichten. Zoals het Logeerhuis De Buren in Rotterdam.