Krachten bundelen om zwerfjongeren bij te staan

Een radicaal andere aanpak in het werken met zwerfjongeren. Of 'jongeren die tegen problemen oplopen' zoals de Britse Colin Falconer zijn doelgroep liever noemt. Afgelopen week staken in Utrecht 24 Kansfondspartners de koppen bij elkaar. Om ervaringen uit te wisselen. En samen na te denken over de beste manieren om deze jongeren verder te helpen.

Een radicaal andere aanpak in het werken met zwerfjongeren. Of ‘jongeren die tegen problemen oplopen’ zoals de Britse Colin Falconer zijn doelgroep liever noemt. Afgelopen week staken in Utrecht afgevaardigden van 24 projectpartners de koppen bij elkaar. Om ervaringen uit te wisselen en samen na te denken over de best mogelijke hulp aan een kwetsbare groep jongeren.

Hoe geven we dak- en thuisloze jongeren geloof in eigen kunnen? Zorgen we dat zij de broodnodige levensvaardigheden opdoen om een gezond leven op te bouwen? Bieden we hen een nieuw toekomstperspectief? Rond die vragen speelt de Kansfonds-versneller ‘Zwerfjongeren: Geloof in eigen kunnen’ zich af. En om die vragen draaide ook de landelijke bijeenkomst waar Kansfondspartners hun ervaringen konden delen. Belangrijk ingrediĆ«nt: het gedachtengoed van jongerenwerker Colin Falconer uit Engeland. Hij bouwde een traject dat uitgaat van de talenten van jongeren, in plaats van de problemen. Een methode die talentontwikkeling toegangelijk maakt en jongeren helpt om op te bloeien.

Nieuwe partners

Aandacht voor dak- en thuisloze jongeren in de versnelling zetten. Met die gedachte startte Kansfonds een aantal jaar geleden de versneller ‘Geloof in eigen kunnen’. Inmiddels zijn in drie rondes meer dan twintig partners geselecteerd om aan de versneller deel te nemen. Afgelopen week maakten de laatste vijf partners kennis. Deze initiatieven ontvangen drie jaar lang steun in de vorm van financiering, maar ook op het gebied van kennisdeling en een stevig netwerk.

Lees hier meer over de Versneller Zwerfjongeren: Geloof in eigen kunnen

Maak hier kennis met een aantal projectpartners uit de Versneller