Koningin Maxima viert 60 jaar Kansfonds mee

Kansfonds bestaat op 7 september 2017 zestig jaar. Koningin Máxima vierde dit vandaag met een werkbezoek. Kansfonds steunt initiatieven die kwetsbare mensen helpen hun situatie te doorbreken. Koning Máxima bezocht één van de initiatieven die door Kansfonds wordt ondersteund, het interkerkelijk diaconaal centrum de Jessehof in Delft.

Kansfonds bestaat op 7 september 2017 zestig jaar. Koningin Maxima vierde vandaag dit lustrum met een werkbezoek aan Kansfonds. Kansfonds steunt lokale initiatieven die kwetsbare mensen helpen hun situatie te doorbreken. Koning Máxima bezocht één van de initiatieven die door Kansfonds wordt ondersteund, het interkerkelijk diaconaal centrum de Jessehof in Delft.

De Jessehof is een inloophuis voor mensen met een klein sociaal netwerk, mensen die lijden onder sociale uitsluiting en dak- en thuislozen. In de Jessehof kunnen zij terecht voor  een kopje koffie of thee en een luisterend oor.  Ook kunnen zij er terecht met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied.

Koningin Máxima sprak met een aantal bezoekers en vrijwilligers van het inloophuis over hun ervaringen. Aansluitend  bezocht zij de netwerkbijeenkomst van Kansfonds in de Jozefzaal van de Maria van Jessekerk in Delft. Daar sprak zij onder andere met een vertegenwoordiging van Netwerk Dak, de koepelorganisatie voor inloophuizen, over het belang  van de huizen en de knelpunten waar de organisatie tegenaan loopt. Het werkbezoek eindigde met een gesprek met bestuursleden van het Kansfonds. Zij gaven een toelichting op de geschiedenis en werkzaamheden van het fonds.

Henriëtte Hulsebosch, directeur van Kansfonds is zeer verheugd over de komst van de koningin: “Ik ben reuze trots dat de koningin één van onze projecten bezoekt. De Jessehof is ook exemplarisch voor ons mooie werk, omdat zij een plek biedt aan de allerkwetsbaarsten. Het is bijzonder om zo’n bezoek te combineren met heel veel organisaties uit de regio die ons dierbaar zijn. Het is echt een opsteker. Voor de vrijwilligers en cliënten van de Jessehof, voor onze relaties en natuurlijk voor Kansfonds.”

Op de hoogte blijven?

Wil je graag vier keer per jaar geïnspireerd worden door Kansfonds? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Ja, ik schrijf me in

Inloophuizen

Het werkbezoek in het kader van 60 jaar Kansfonds is niet voor niets aan een inloophuis. Kansfonds is de belangrijkste financier van inloophuizen. Een inloophuis is vaak het laatste vangnet voor kwetsbare mensen die niet alleen in fysieke, maar ook in sociale nood zijn. Voor mensen die nauwelijks meer menselijke relaties hebben. Geen of nauwelijks familie, vrienden of hulpverleners die nog naar hen omkijken. Onder hen zijn (verslaafden) dak- en thuislozen, mensen met psychische problemen, mensen in grote armoede, eenzame ouderen en vluchtelingen. De belangrijkste plek waar deze mensen een luisterend oor en menselijke waardigheid vinden, is in één van de ongeveer 200 inloophuizen in Nederland. Henriëtte Hulsebosch: “Er wordt onderschat wat een kop koffie betekent voor iemand die nauwelijks meer contacten heeft. Het is zo belangrijk dat er een plek is, waar je mag zijn wie je bent en waar niets hoeft.”

Kansfonds 60 jaar

Kansfonds heeft een rijke geschiedenis van omzien naar elkaar, die teruggaat tot de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de bombardementen op Rotterdam, hielp EHBO’er Albert Bergers de gewonden en daklozen in zijn wijk. Ook tijdens de wederopbouw organiseerde hij tal van acties om mensen in nood te helpen. Die acties werden later voortgezet vanuit een fonds dat de KRO daarvoor speciaal oprichtte: het huidige Kansfonds.

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Die ruim 500 initiatieven per jaar versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Koningin Maxima op bezoek bij inloophuis Jessehof in Delft. Foto: Bart Homburg