Vijfde Voor de Jeugd Dag

6 November wordt de jaarlijkse Voor de Jeugd Dag voor de vijfde keer georganiseerd. De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG. Professionals, beleidsmakers en bestuurders uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben én jongeren komen bij elkaar om kennis te maken, gedachten uit te wisselen en te discussiëren. De 1500 deelnemers kunnen kiezen uit meer dan 80 workshops en lezingen.

Pecha Kucha

Rick en Annemarie tijdens de Voor de Jeugd Dag

Op de Voor de Jeugd Dag houdt Annemarie de Wit van Kansfonds samen met Rick, deelnemer aan Power2Us, een Pecha Kucha presentatie over wat nodig is en werkt in de aanpak van de problemen van zwerfjongeren. In ons land leven ongeveer 12.400 zwerfjongeren. Ondanks alle inspanningen, lukt het niet om dat aantal te verminderen. Zwerfjongeren worstelen vaak met meerdere problemen tegelijk zoals schulden, gebrek aan levensvaardigheden en startkwalificaties, en middelengebruik en dat maakt de aanpak ingewikkeld. Kansfonds ondersteund meerdere initiatieven gericht op zwerfjongeren. Uitgangspunten bij deze initiatieven zijn de leefwereld van jongeren, focus op talenten en de inzet van vrijwillige maatjes.

Het nijpende probleem van zoveel jongeren was voor Kansfonds aanleiding om dak- en thuisloze jongeren extra aandacht te geven. Met de versneller Zwerfjongeren ondersteunen we tot 2020 24 projecten met geld en advies.