Vijfde Voor de Jeugd Dag

6 November wordt de jaarlijkse Voor de Jeugd Dag voor de vijfde keer georganiseerd. De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG. Professionals, beleidsmakers en bestuurders uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben én jongeren komen bij elkaar om kennis te maken, gedachten uit te wisselen en te discussiëren. De 1500 deelnemers kunnen kiezen uit meer dan 80 workshops en lezingen.