Eenzaamheid onder kwetsbare ouderen neemt toe

4 December verscheen een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die inzicht geeft hoe gaat het met de burgers sinds gemeenten verantwoordelijk geworden zijn voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.