Eenzaamheid onder kwetsbare ouderen neemt toe

4 December verscheen een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die inzicht geeft hoe gaat het met de burgers sinds gemeenten verantwoordelijk geworden zijn voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de emotionele eenzaamheid onder kwetsbare groepen, vooral onder ouderen die maatschappelijke ondersteuning krijgen van hun gemeente, is toegenomen. Maar liefst 22% voelde zich vorig jaar erg eenzaam tegenover 17 procent in het jaar ervoor.

Toegenomen emotionele eenzaamheid

Voor die toename zijn meerdere redenen. Er wordt minder hulp geboden door beroepskrachten en de afname wordt niet opgevangen in het eigen netwerk. Vooral alleenstaanden zonder kinderen hebben moeite hulp te organiseren binnen een hun netwerk van vrienden, familie en buren.
Veel kwetsbare burgers en hun mantelzorgers vinden het ook lastig om de juiste ondersteuning te vinden in hun gemeente. Het vergt tijd en doorzettingsvermogen en omdat informatie soms onduidelijk is, hebben veel mantelzorgers moeite om hulp aan te vragen.

Belang van inloophuizen

Kansfonds volgt deze ontwikkelingen met aandacht en bezorgdheid. Een steeds grotere grote groep mensen dreigt in een sociaal isolement te raken. De belangrijkste plek waar deze mensen nog aanspraak vinden is in één van de ongeveer 200 inloophuizen in Nederland. En die worden  in hun voortbestaan bedreigd. Voor veel huizen is het bijna onmogelijk nog financiering te vinden terwijl ze juist voor de kwetsbare mensen die er komen, van levensbelang zijn. Het zijn de laatste plaatsen waar deze mensen nog contact van mens tot mens kunnen maken.

Kansfonds introduceert daarom een speciaal fonds op naam: Fonds Franciscus. Met het Fonds Franciscus richt Kansfonds zich in eerste instantie op het helpen in de financiering van de inloophuizen en werkt ondertussen samen met hen aan manieren om duurzaam te kunnen voortbestaan Wil je meer weten over Fonds Franciscus en hoe het zich inzet voor de inloophuizen, kijk dan op www.kansfonds.nl/franciscusfonds/