Onderzoek Kinderombudsman alle kinderen kansrijk

Op de verjaardag van Sinterklaas vraagt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer aandacht voor de 378.000 kinderen die in Nederland opgroeien in armoede. De Kinderombudsman heeft onderzocht hoe kinderen en jongeren in armoede belemmerd worden in hun ontwikkeling en in hoeverre bestaand beleid en voorzieningen aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben voor hun ontwikkeling.

Uit het onderzoek Alle kinderen kansrijk blijkt dat die kinderen op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling. Thuis is er vaker sprake van een materiële en emotionele achterstand. Buitenshuis is er vaker sprake van onveiligheid, uitsluiting en problemen op school.

‘Opgroeien in armoede is zoveel meer dan het niet hebben van spullen. Deze kinderen lopen op alle vlakken in hun leven achterstand op en hebben minder kansen om zich goed te ontwikkelen’

Om kinderen te helpen moet er volgens de ombudsvrouw een samenhangende aanpak komen die zich richt op de hele leefomgeving van kinderen.  De ombudsvrouw pleit daarom voor meer maatwerk en wil dat met elk gezin een plan wordt gemaakt dat gericht is op het stabiliseren van de thuissituatie en het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen en ouders. Daarnaast blijft het volgens de Kinderombudsvrouw nodig om te investeren in leven van kinderen buiten de deur. Scholen moeten de problemen rond uitsluiting en gebrek aan kansen herkennen en kinderen hierin ondersteunen. Ook moet er geïnvesteerd worden in veilige, schone en groene buurten en in laagdrempelige activiteiten in de buurt.

De grote gevolgen van opgroeien in armoede die ook nu weer uit het onderzoek naar voren komen, waren voor Kansfonds aanleiding om van opgroeien in armoede een versneller te maken; gedurende zes jaar financieren we ruim 50 projecten die zich inzetten om de gevolgen van armoede voor kinderen te beperken. We brengen deelnemende projecten bij elkaar zodat ze van elkaar kunnen leren en inzicht krijgen in wat werkt en wat niet.

Wil je meer weten over de projecten die wij ondersteunen om kinderen die opgroeien in armoede te helpen, kijk dan op www.kansfonds.nl/armoede