Onderzoek Kinderombudsman alle kinderen kansrijk

Op de verjaardag van Sinterklaas vraagt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer aandacht voor de 378.000 kinderen die in Nederland opgroeien in armoede. De Kinderombudsman heeft onderzocht hoe kinderen en jongeren in armoede belemmerd worden in hun ontwikkeling en in hoeverre bestaand beleid en voorzieningen aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben voor hun ontwikkeling.