De basis op orde, pleidooi voor inclusieve aanpak kwetsbare jongeren

Als jongeren 18 worden zijn ze voor de wet volwassen. Er verandert veel voor ze maar voor jongeren in de jeugdhulp verandert er nog veel meer; de jeugdhulp stopt. Jongeren kunnen nog wel een beroep doen op verlengde jeugdhulp, maar vaak zijn ze zorgmoe. Ze willen het zelfstandig uitzoeken. Maar een deel van deze jongeren redt het niet zonder ondersteuning. Juist door deze knip in de hulpverlening bij 18 jaar komen ze in problemen zoals schulden, onderwijsachterstand, verslavingen en huisuitzettingen. Maar liefst 50-60% van de dak- en thuisloze jongeren heeft een voorgeschiedenis in de jeugdhulp.