Laat alle kinderen meedoen aan schoolactiviteiten

Het gebeurt nog steeds: kinderen die niet mee mogen op schoolreisje omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Het kabinet wil daar nu een einde aan maken.

Elk kind telt

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs schreef daarover aan de Tweede Kamer dat hij incidenten op scholen wil voorkomen. Hij vindt dat schoolbesturen zich moeten gaan houden aan een nog op te stellen gedragscode.

Kansfonds is blij met initiatieven zoals deze, die eraan bijdragen dat álle kinderen mee kunnen doen. Dat zij evenveel kans hebben om vormende ervaringen op te doen als alle andere kinderen. Want wanneer je opgroeit in armoede begin je vaak al met 1-0 achterstand. Dat wil Kansfonds samen met haar projectpartners voorkomen met initiatieven die de gevolgen van armoede en sociale uitsluiting tegengaan.

Bron: Ad.nl

Wil je meer weten over de projecten die wij ondersteunen om kinderen die opgroeien in armoede te helpen, kijk dan op www.kansfonds.nl/armoede