Meer kansen voor kwetsbaren in Limburg door Fonds ‘Omzien naar elkaar’

De Provincie Limburg en Kansfonds zijn de samenwerking aangegaan voor het Fonds ‘Omzien naar elkaar’. Dit fonds wil de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg verbeteren door burgerinitiatieven te financieren. We hebben daarbij extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede.

We zijn daarom op zoek naar (burger)initiatieven van stichtingen, verenigingen of kerken waar bij voorkeur meerdere organisaties mét vrijwilligers samenwerken. We zetten in op initiatieven die vraag gestuurd werken: wat heeft dít kind en dít gezin nodig om verder te komen?

Meer weten? Lees verder.