Fonds Franciscus biedt steun aan 59 in nood verkerende inloophuizen

Vandaag gaat het programma van Fonds Franciscus officieel van start. Sinds de lancering van het fonds, inmiddels een jaar geleden, is er veel gebeurd. We hebben een oproep gedaan aan alle inloophuizen; inloophuizen die in financiële nood verkeren of die over onvoldoende middelen beschikken om hun activiteiten door te laten gaan konden een beroep doen op Fonds Franciscus. Na een zorgvuldige selectie zijn er 59 inloophuizen geselecteerd voor een bijdrage. De totale som van de bijdrage is € 1,8 miljoen.

Alle geselecteerde organisaties werken vanuit het gedachtegoed van de presentie-benadering en richten zich op de meest kwetsbare groepen. Samen bereiken de 59 organisaties ruim 16.000 bezoekers. Dankzij de steun van Fonds Franciscus kunnen zij deze grote groep mensen een luisterend oor blijven bieden. Ondertussen werkt Fonds Franciscus met de inloophuizen aan een programma waarin ondersteuning wordt geboden aan knelpunten zodat zij met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien.

Het belang van inloophuizen
Een inloophuis is vaak het laatste vangnet voor kwetsbare mensen die niet alleen in fysieke, maar ook in sociale nood zijn. Voor mensen die nauwelijks meer menselijke relaties hebben. Geen of nauwelijks familie, vrienden of hulpverleners die nog naar hen omkijken. Onder hen zijn verslaafden, dak- en thuislozen, mensen met  psychische problemen, mensen in grote armoede, eenzame ouderen  en vluchtelingen. De belangrijkste plek waar deze mensen een luisterend oor vinden en een gevoel van menselijke waardigheid ervaren, is in één van de ongeveer 200 inloophuizen in Nederland.

Fonds Franciscus is een fonds op naam binnen Kansfonds en wordt mede mogelijk gemaakt door Adessium Foundation, Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) Projecten in Nederland (PIN), Dioraphte en particuliere donateurs.

Wil je meer weten over Fonds Franciscus? Lees dan verder.