Onze insteek voor Opgroeien in armoede

Als fonds kunnen we veel problemen niet wegnemen, zoals de opgebouwde schuld en de slechte huisvesting. Wel kunnen we de draagkracht van kind en gezin helpen vergroten. Dat geeft ze meer grip op hun bestaan.

Beschermende factoren

Uit divers onderzoek blijkt dat risico’s in het leven van kinderen niet per se leiden tot problemen. Veel kinderen groeien evenwichtig en gelukkig op, ondanks de tegenspoed die ze in hun leven tegenkomen. Er blijken factoren in het spel te zijn die kinderen beschermen tegen situaties die hun ontwikkeling verstoren. Deze beschermende factoren bieden tegenwicht en bescherming. Ze kunnen zelfs positief bijdragen aan hun groei en ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de veerkracht van het kind, een goede relatie tussen de ouders en steun van mensen in de buurt, zoals vrienden, familie en buren.

Draagkracht vergroten

In de onderzoeksliteratuur wordt in dat verband ook wel gesproken over de relatie tussen draaglast (de risicofactoren) en draagkracht (de beschermende factoren). Net als op een weegschaal moeten de draaglast en de draagkracht in evenwicht zijn. Als de draaglast groter is dan de draagkracht, dan raken mensen uit balans. Door de draagkracht van kinderen en gezinnen te vergroten, ontstaat er weer meer balans in het leven.

Balans belangrijk

Een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar verborgen armoede laat zien waar je in dat geval zoal aan kunt denken. In dat onderzoek zijn levensverhalen opgetekend van meer dan 300 mensen die leven in langdurige armoede. Aan de hand daarvan zijn de risicofactoren in kaart gebracht (draaglast) en ook de factoren die hen kunnen beschermen (draagkracht).

Uit het Balansmodel in dit onderzoek, blijkt dat het evenwicht op drie levensterreinen belangrijk is. Namelijk in het persoonlijk leven, sociale leven en maatschappelijk leven. Hieronder geven we een aantal voorbeelden.

Voor kinderen helpt dit bijvoorbeeld

 

Persoonlijk leven Probleemoplossende vaardigheden

Positief zelfbeeld

Durven praten over je situatie

Zelfvertrouwen

Sociaal leven  

Netwerk van vrienden

Geen stigmatiserende opmerkingen op school

Mee kunnen doen aan activiteiten

Iemand in de omgeving om mee te praten

Maatschappelijk leven  

Hulp bij huiswerk

Mee kunnen praten over wat jou helpt

Toegang hebben tot regelingen en kortingen

Voor opvoeders helpt dit bijvoorbeeld

Persoonlijk leven Ondersteuning bij het opvoeden

Leren omgaan met geld

Plannen kunnen maken voor de toekomst

Sociaal leven  

Sociale binding in de buurt

Praktische hulp om het gezin even te ontlasten

Mee kunnen doen aan sport en cultuur

Maatschappelijk leven  

Toegankelijke kortingen en regelingen

Financieel redzaam zijn

Gebruik van Wmo-voorzieningen


Bronnen

  • Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. P.A.H. van Lieshout, M.S.S. van der Meij en J.C.I. de Pree (red.). WRR/Amsterdam University Press. Den Haag/Amsterdam: 2007
  • Nergens in beeld: Leven op het minimum in Roosendaal. Trudi Nederland, Monique Stavenuiter, Diane Bulsink. Verwey-Jonker Instituut. Utrecht, 2010