Onze insteek voor zwerfjongeren

Kansfonds is met experts en de jongeren zelf op zoek gegaan naar wat een doorbraak kan geven in de zwerfjongerenproblematiek. Wat blijkt? Naast het oplossen van praktische problemen zoals schulden en huisvesting is het ook belangrijk om de onderliggende problematiek aan te pakken.

Iemand die er voor je is

Zwerfjongeren hebben behoefte aan langdurige begeleiding van een betrouwbaar iemand die er voor ze is. Geen hulpverlener, maar een volwassen vriend of een maatje. Dit is wat ze vaak gemist hebben. Het gaat hierbij om iemand die niet een bepaald doel of richting voor ogen heeft, maar er gewoon is. Zonder agenda. Belangrijk hierbij is dat deze relatie niet tijdgebonden is, maar pas stopt als ze niet meer nodig is. Een maatje kan de jongere helpen om de basale levensvaardigheden aan te leren. Vanuit verschillende projecten weten we hoe helend het kan werken als er iemand is die zich belangeloos, vrijwillig en onbevooroordeeld aan een kwetsbaar iemand verbindt.

Weer uitzicht op een toekomst

Er is bij thuisloze jongeren sterk de behoefte aan zingeving en aan het ontwikkelen van zicht op mogelijkheden in de toekomst. Het is van belang dat jongeren op een positieve manier gaan nadenken over hun eigen toekomst. Geïnstitutionaliseerde zorg en andere hulpverlening richten zich met name op problemen van de jongere en de behandeling daarvan. Juist door je te richten op zelfontplooiing, op talenten en dromen kan een jongere gestimuleerd worden om verder te komen.

Geloof in eigen kunnen

De gemene deler van wat kan helpen, is geloof in eigen kunnen. Dé factoren die maken dat je kan slagen in wat je aanpakt, zijn zelfvertrouwen, levensvaardigheden, erbij horen en het hebben van iemand die er voor je is. Daarom kiest Kansfonds ervoor om tussen 2014 en 2020 projecten mogelijk te maken die dáárop focussen.