Drs. Lieke R.M. Steinmeijer

Kansfonds - Lieke Steijnmeijer

Lieke is lid van onze Adviescommissie bestedingen sinds april 2015, haar 2e termijn loopt af op 31 december 2022.

Functies en nevenfuncties

  • Manager Patient Advocacy Groups Pfizer
  • Lid bestuur Stichting Luistergoud
  • Lid klankbordgroep Huis van Dominicus Utrecht
  • Lid Bestuur Stichting Mara