Onze droom

Menselijke waardigheid, solidariteit, subsidiariteit en bonum commune. Deze waarden, die alle vier voortkomen uit het Katholiek Sociaal Denken, zijn ons kompas in alles wat we doen. In de kern vertelt het hoe we naar onszelf en de samenleving kijken. Wij geloven in een samenleving waarin ieder mens telt en niemand voor zichzelf leeft. Samen bouwen we aan de toekomst en zorgen we voor elkaar.

Waarom

Ieder verhaal begint met het waarom. Waarom doen we de dingen die we doen? Het waarom van Kansfonds is de overtuiging dat ieder mens telt. Dat ieder mens het waard is om naar om te zien, omdat we allemaal een menselijke waardigheid bezitten, ook al voelt dat soms anders (voor anderen of jezelf). En met ieder mens bedoelen we echt íeder mens. Dus ook, of misschien wel juist, de mensen die buiten de boot vallen. Mensen doen er toe om wie ze zijn, onafhankelijk van de situatie waarin ze verkeren. 

Wat

Wat doet Kansfonds dan vervolgens, vanuit de overtuiging dat ieder mens telt? Omdat íeder mens telt, zien we om naar de meest kwetsbare mensen. Die kwetsbaarheid is niet altijd zichtbaar, maar wel allesbepalend. Het maakt dat mensen niet mee kunnen of mogen doen in onze samenleving: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden, mensen die in armoede leven. We dragen zorg voor elkaar vanuit een gevoel van solidariteit. We helpen waar niemand anders dat doet of durft. Zonder oordeel over iemands situatie. 

Hoe

Hoe doen we dat, omzien naar de meest kwetsbare mensen? Op twee manieren. We steunen lokale initiatieven die de situatie van kwetsbare mensen doorbreken of -voor wie dat te hoog is gegrepen- die hen een liefdevol vangnet bieden zonder verwachtingen. Daarnaast zoeken we een oplossing voor de oorzaken die de problemen in stand houden, zoals tegenwerkende wet- en regelgeving. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze projectpartners, donateurs, maatschappelijke partners en mensen uit de doelgroep. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de toekomst van de samenleving. Iedereen levert daarin zijn eigen unieke bijdrage, met kwaliteiten en talenten die we versterken. Zo kan iedereen meebouwen vanuit eigen kracht, volgens het principe van subsidiariteit

Waartoe

Dit verhaal eindigt met een doel, onze droom. Waar werken we naartoe? Kansfonds streeft naar een samenleving waarin plek is voor iedereen. Een samenleving waarin niemand buitengesloten raakt en waar we met elkaar verbonden zijn, want uiteindelijk leeft niemand voor zichzelf. We kunnen alleen iemand zijn omdat we ons verhouden tot een ander. Samen vormen we een bonum commune. Samen zíjn we de samenleving en vormen we een gemeenschap waarin we samen plezier hebben en naar elkaar omkijken. We nodigen je uit om na te denken over de bijdrage die ook jij kunt leveren, misschien wel samen met ons.