Ons verhaal

Ons verhaal is opgebouwd uit vier elementen: waarom, wat, hoe en waartoe. Het katholiek sociaal denken is ons kompas.

Waarom

Ieder verhaal begint met het waarom. Waarom doen we de dingen die we doen? Het waarom van Kansfonds is de overtuiging dat ieder mens telt. Dat ieder mens het waard is om naar om te zien, omdat we allemaal een menselijke waardigheid bezitten, ook al voelt dat soms anders (voor anderen of jezelf). En met ieder mens bedoelen we echt íeder mens. Dus ook, of misschien wel juist, de mensen die buiten de boot vallen. Mensen doen er toe om wie ze zijn, onafhankelijk van de situatie waarin ze verkeren.

Wat

Wat doet Kansfonds dan vervolgens, vanuit de overtuiging dat ieder mens telt? Omdat íeder mens telt, zien we om naar de meest kwetsbare mensen. Naar de mensen die het gevoel hebben of krijgen dat ze níet meetellen. Die niet mee kunnen of mogen doen in onze samenleving: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden, mensen die in armoede leven. We dragen zorg voor elkaar vanuit een gevoel van solidariteit. We helpen waar niemand anders dat doet of durft. Zonder oordeel over iemands situatie.

Hoe

Hoe doen we dat, omzien naar de meest kwetsbare mensen? Op twee manieren. We steunen lokale initiatieven die de situatie van kwetsbare mensen doorbreken of -voor wie dat te hoog is gegrepen- die hen een liefdevol vangnet bieden zonder verwachtingen. Daarnaast zetten we in op systeemverbetering, waarbij we kijken naar de oorzaak van problemen en die aanpakken, zoals wet- en regelgeving die een oplossing tegenwerkt. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze projectpartners, donateurs en mensen uit de doelgroep. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de toekomst van de samenleving. Iedereen levert daarin zijn eigen unieke bijdrage, met kwaliteiten en talenten die we versterken. Zo kan iedereen meebouwen vanuit eigen kracht, volgens het principe van subsidiariteit.

Waartoe

Dit verhaal eindigt met een doel. Waar werken we naartoe? Kansfonds streeft naar een samenleving waarin plek is voor iedereen. Een samenleving waarin niemand buitengesloten raakt en waar we met elkaar verbonden zijn, want uiteindelijk leeft niemand voor zichzelf. We kunnen alleen iemand zijn omdat we ons verhouden tot een ander. Samen vormen we een bonum commune. Een sociaal vangnet waarin we elkaar vasthouden en naar elkaar omzien. We nodigen je uit om na te denken over de bijdrage die ook jij kunt leveren, misschien wel samen met ons.

Meedoen? Doneer direct of dien een projectaanvraag in.