Adviescommissie Beleggingsbeleid

Kansfonds beschikt over een eigen vermogen. Met het rendement daarop bekostigen we onze organisatie. Zo kunnen we onze inkomsten zo veel mogelijk besteden aan ons doel; kansen voor kwetsbare mensen. Om het eigen vermogen zo goed mogelijk in te zetten heeft Kansfonds in 2016 een Adviescommissie Beleggingsbeleid opgericht. De commissie doet voorstellen voor het vermogensbeleid en ondersteunt en adviseert het bestuur in de uitvoering daarvan.

De leden van de beleggingscommissie vervullen hun functie onbezoldigd. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van € 45,- per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van € 0,29 per kilometer.

Het bestuur benoemt de nieuwe leden van de beleggingscommissie voor de periode van vier jaar. Verlenging van de benoemingstermijn is twee keer mogelijk.