Adviescommissie

De adviescommissie houdt ons scherp in ons toekenningsbeleid en denkt daarin mee. Ze adviseert over projectaanvragen van meer dan € 50.000 en over aanvragen die voor het fonds minder gangbaar zijn. De leden zijn professionals uit het brede terrein van zorg, welzijn en maatschappelijke participatie.

De leden van de adviescommissie vervullen hun functie onbezoldigd. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van € 45,- per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van € 0,29 per kilometer.

Het bestuur benoemt de nieuwe leden van de adviescommissie voor de periode van vier jaar. Verlenging van de benoemingstermijn is twee keer mogelijk. Om belangenverstrengeling te voorkomen, verlaat een lid van de adviescommissie de vergadering als er een besluit genomen moet worden over een aanvraag van een organisatie waarbij het lid betrokken is. Hij onthoudt zich van stemming.