Adviescommissies

Kansfonds heeft twee adviescommissies, die ons scherp houden in ons toekenningsbeleid en beleggingsbeleid.

Adviescommissie toekenningsbeleid

Deze adviescommissie houdt ons scherp in ons toekenningsbeleid en denkt daarin mee. Ze adviseert over projectaanvragen van meer dan € 50.000 en over aanvragen die voor het fonds minder gangbaar zijn. De leden zijn professionals uit het brede terrein van zorg, welzijn en sociale cohesie.

Adviescommissie Beleggingsbeleid

Kansfonds beschikt over een eigen vermogen. Met het rendement daarop bekostigen we onze organisatie. Zo kunnen we onze inkomsten zo veel mogelijk besteden aan ons doel; kansen voor kwetsbare mensen. Om het eigen vermogen zo goed mogelijk in te zetten heeft Kansfonds in 2016 een Adviescommissie Beleggingsbeleid opgericht. De commissie doet voorstellen voor het vermogensbeleid en ondersteunt en adviseert het bestuur in de uitvoering daarvan.

De leden van de adviescommissies vervullen hun functie onbezoldigd. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van € 45,- per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van € 0,29 per kilometer.

Het bestuur benoemt de nieuwe leden van de adviescommissies voor de periode van vier jaar. Verlenging van de benoemingstermijn is twee keer mogelijk. Om belangenverstrengeling te voorkomen, verlaat een lid van de adviescommissie de vergadering als er een besluit genomen moet worden over een aanvraag van een organisatie waarbij het lid betrokken is. Hij onthoudt zich van stemming.