Het bestuur

We vinden het als fonds essentieel om belangenverstrengeling te voorkomen. Daarom werken we met een bestuur dat toezicht houdt op de directie en dat eindverantwoordelijk is voor het beleid.

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van € 45,- per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van € 0,29 per kilometer. Kansfonds neemt ook de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering op zich.

De bestuursleden worden benoemd voor een maximale termijn van driemaal vier jaar. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. We voorkomen belangenverstrengeling met tal van maatregelen. Het bestuursreglement waarborgt bijvoorbeeld een scheiding tussen toezicht en uitvoering. En bestuursleden moeten hun nevenfuncties voorleggen.