Zwerfjongeren

In Nederland leven ruim 12.000 zwerfjongeren. Ze hebben geen thuis. Ze worstelen met meerdere problemen tegelijkertijd. Kansfonds zet zich, samen met verschillende partners, in voor deze groep. We verzamelen hier alle artikelen voor je.