Doe een projectaanvraag voor zwerfjongeren

In ons land leven naar schatting 9.000 zwerfjongeren. Ze hebben geen thuis. Worstelen met meerdere problemen tegelijkertijd. En hebben een diepgewortelde kwetsbaarheid. Help ze om op eigen kracht hun leven weer op de rit te krijgen. Ziet jouw organisatie kansen? Dien dan vóór 1 februari 2017 een projectaanvraag in bij Kansfonds.

Stap 1

Bekijk de voorwaarden en criteria voor de versneller zwerfjongeren. En lees meer over de projecten die we zoeken.

Lees de richtlijnen en criteria
Lees meer over de insteek die we kiezen

Stap 2

Maak een projectvoorstel. Dit zijn belangrijke elementen:

 • Wat is exact de doelgroep?
 • Wat is het probleem waarvoor dit project een oplossing biedt?
 • Waar blijkt uit dat uw project aansluit op de behoefte van deze jongeren?
 • Op welke wijze zijn ze betrokken bij het bedenken en uitvoeren van het project?
 • Wat is het doel van het project (graag kort, kernachtig, haalbaar en observeerbaar)?
 • Hoeveel zwerfjongeren denkt u te bereiken?
 • Welle activiteiten zet u in?
 • Welk resultaat heeft u voor ogen?
 • Wanneer gaat het project van start en wat is de einddatum?
 • Werkt u aan dit project samen met andere organisaties en wat is de taakverdeling?
 • Gaat u na 3 jaar het project voortzetten en hoe gaat u dat (financieel) realiseren?
 • In welke plaats(en) zal dit project worden uitgevoerd?

Stap 3

Maak een goed doordachte begroting. Dit zijn belangrijke elementen:

 • Kosten, zoals voor de organisatie, vrijwilligers, communicatie, activiteiten en personeel
 • Inkomsten, zoals uw eigen bijdrage, opbrengsten uit het project en lokale acties
 • Gevraagd aan derden, bijdragen die u heeft gevraagd van bijvoorbeeld sponsors en andere fondsen
 • De bijdrage die u vraagt aan Kansfonds

Stap 4

Voeg relevante gegevens toe. Denk aan:

 • Rechtsvorm
 • Naam en adresgegevens
 • Naam penvoerder
 • Nummer Kamer van Koophandel
 • IBAN rekeningnummer
 • Werkgebied van uw organisatie
 • En of u al eerder heeft ingediend bij Kansfonds (graag het projectnummer melden)

Stap 5

Zorg voor de juiste bijlagen bij het projectplan. Dit zijn ze:

 • Gewaarmerkte statuten
 • Een getekend uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar)
 • De volledige jaarrekeningen van de afgelopen twee boekjaren
 • De lopende exploitatiebegroting
 • Een projectbeschrijving, inclusief gespecificeerde begroting en dekkingsplan

Stap 6

Stuur het plan naar zwerfjongeren@kansfonds.nl (let op: dus niet via de reguliere aanvraagprocedure)  Je kunt ook een aanvraag en aanvullende stukken – onder vermelding van “Geloof in eigen kunnen” – indienen per post: Kansfonds, Postbus 156, 1200 AD Hilversum.

Stap 7

Je krijgt zo snel mogelijk bevestiging van ontvangst. Daarbij krijg je ook een inlogcode voor Mijn Kansfonds. Met een eigen account in ons systeem, kun je de voortgang van je aanvraag volgen.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Annemarie de Wit (a.dewit@kansfonds.nl). Uiteraard kun je ook telefonisch met ons contact opnemen (035 – 624 96 51).