Vrijwilligerswerk voor asielzoekers

Asiel aanvragen is voor de meeste vluchtelingen een langdurig en uitermate onzeker traject. Een periode waarin mensen vaak de moed verliezen en een diepgaand gebrek aan toekomstperspectief ervaren. Actief blijven is dan van groot belang. Helaas zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt. Pharos helpt asielzoekers om aan de slag te kunnen als vrijwilliger.

Bijdrage Kansfonds

€ 90.000

Aanvrager

Pharos

Zinvol werk. Een cursus. Sporten. Voor bewoners van het AZC belangrijke factoren die meewerken aan een goede fysieke en mentale gezondheid en een gevoel van eigenwaarde. Door onder andere de strenge regelgeving is het niet altijd makkelijk voor asielzoekers om zinvol bezig te blijven. Dat kan bijdragen aan ernstige psychische klachten. Expertisecentrum Pharos sloeg daarom de handen ineens met twee vrijwilligerscentrales om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij lokaal vrijwilligerswerk.

Nazir serveert eten tijdens een buurtmaaltijd

‘Vrede. En een veilig gevoel vooral. Daarvoor ben ik naar Nederland gekomen. Ik wil graag studeren, archeoloog worden. En gedichten schrijven. Maar voorlopig moet ik afwachten of ik een vluchtelingenstatus krijg. Ik verveel me vaak. Hier werken als vrijwilliger geeft me de kans om mensen te leren kennen, mijn Nederlands te oefenen. En om mensen blij te maken.’